Twaalf buitengewone vrouwen

Twaalf buitengewone vrouwen

CategorieZoeklichtuitgaven
AuteurJohn MacArthur
Covern.v.t
Aantal pagina's232
ISBN9789064511196

Prijs
€ 15,95
Aantal

Over Twaalf buitengewone vrouwen

Vrouwen in de Bijbel zijn befaamd vanwege hun moed, visie, gastvrijheid en hun geestelijke gaven. Daarom nemen ze zo'n belangrijke plaats in Gods geopenbaarde plan in het Oude en Nieuwe Testament in. Deze vrouwen waren niet buitengewoon vanwege hun natuurlijke talenten. De kracht van de enige ware God die zij aanbaden en dienden, maakte hen buitengewoon! In 'Twaalf buitengewone vrouwen' krijgt u heel veel fascinerende informatie over deze vrouwen.
U zult, misschien wel voor de eerste keer, de onmiskenbare chronologie ontdekken van Gods verlossende werk in hun levensgeschiedenissen. Deze vrouwen waren niet ondergeschikt in Zijn plan, integendeel, zij maakten er daadwerkelijk deel van uit.
En dit boek laat u hun verbazingwekkende verhalen zien. De vrouwen die u zult leren kennen zijn o.a.:
Ruth (Ruth 1-4);
Anna (Lucas 2:36-38);
Marta en Maria, de zussen van Lazarus (Lucas 10:38-42);
Maria van Magdala (Mattheüs 27:56-61);
Sara (Genesis 11-25);
Hanna (1 Samuël 1-2);
De Samaritaanse vrouw (Johannes 4);
Maria, de moeder van Jezus (Lucas 1-2).

Deze aangrijpende en persoonlijke blik in de levens van gelovige vrouwen in de Bijbel zal u uitdagen en motiveren. Hun strijd en aanvechtingen zijn dezelfde beproevingen die de gelovigen van alle eeuwen hebben meegemaakt. En de God waaraan zij zich toevertrouwden is dezelfde God die ook vandaag de dag doorgaat met het vormen en gebruiken van gewone mensen.