De Goddelijke ingreep in de volgorde

De Goddelijke ingreep in de volgorde

CategorieStudieboeken
AuteurPaul J.M. van Teeffelen
CoverPaperback
Aantal pagina's203
ISBN9789064512858

Prijs
€ 15,95
Aantal

Over De Goddelijke ingreep in de volgorde

Het is fascinerend om de diepe redenen te gaan begrijpen waarom God heeft ingegrepen in de volgorde van de geschiedenis. Rondom dit thema neemt de auteur van dit boek de lezer(es) mee aan de hand van een verzameling van Bijbelstudies die ogenschijnlijk geen verband met elkaar hebben. Toch zal ontdekt worden dat alle studies naar de profetische eindtijd verwijzen, waarbij de plotselinge wederkomst van de Messias Jezus is te verwachten. Een eerste vraag zou kunnen zijn: wat moet onder eindtijd worden verstaan? Het beste antwoord is het antwoord van de Here Jezus.Hij zegt: Het einde breekt aan als de evangelieverkondiging wereldwijd is ( Mattteüs 24: 14). Dat feit is tot stand gekomen in onze tijd want het evangelie is in hoofdtalen wereldwijd verspreid. Daarbij worden we gewaarschuwd doordat er eerst een tijd komt die de Here Jezus " het begin van de weeën" (Matteüs 24: 8) noemt. Die ' weeën 'dienen ook als waarschuwingen voor de mensheid. In de eindtijd is Israël en wat er in en rond Israël gebeurt, buitengewoon belangrijk. Israël is de thermometer in de wereld, juist in de eindtijd. In vorige eeuwen moest men dikwijls alleen maar geloven zonder bewijs.Maar het bijzondere van onze tijd is dat de waarheid van vele Bijbelse profetiën bewezen kan worden. Alles is door iedereen te controleren via TV, Internet, media etc. Steeds meer wordt duidelijk dat de tekenen der tijden die de Here Jezus o.a. in Matteüs 16:3 opsomt, ver zijn gevorderd.
De lezer(es) wordt toegewenst de ingevoegde Bijbelteksten te bestuderen, in de houding van de Joden in Berea, ' die dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren " (Handelingen 17:11). Dat is vooral bedoeld als een aanzet tot bemoediging voor allen die de Messias spoedig verwachten.