De Christen en de Farizeeër

De Christen en de Farizeeër

CategorieStudieboeken
Auteurdr. R.T. Kendall & rabbi David Rosen
CoverPaperback
Aantal pagina's265
ISBN9789064512131

Prijs
€ 9,95
Aantal

Over De Christen en de Farizeeër

Wat begint als Rabbi David Rosens verdediging van zijn traditie tegen de denigrerende opvatting van het woord 'Farizeeër' door predikant R.T. Kendall, groeit uit tot een fascinerende en unieke correspondentie waarin beide mannen openlijk discussiëren over de kernpunten van hun geloof. Ze verkennen de gezamenlijke grond die beide religies delen en ontdekken de fundamentele verschillen die hen van elkaar doen scheiden.

Dit baanbrekende boek bevat een eerlijke briefwisseling tussen twee toonaangevende religieuze leiders - een evangelicale predikant en een orthodoxe rabbi. Met kracht proberen de hooggewaardeerde theologen hun overtuigingen te verdedigen, terwijl zij zich laten uitdagen door beweringen van de ander. Naarmate de discussie vordert, groeit het wederzijds respect, maar onvermijdelijk wordt hun vriendschap sterk op de proef gesteld als zij stuiten op de schijnbaar onoverbrugbare verschillen.

Een waardig en inspirerend boek waarin de moeilijke vragen niet worden vermeden en dat meer inzicht geeft in hoe binnen de beide religies gedacht wordt over o.a. de Torah, geloven, de Messias, het land Israël, de toekomst en bovenal: de weg naar God. Een boek dat zorgt voor meer begrip en hoop biedt voor de toekomst.

Uitgave van Stichting Het Zoeklicht en de Bijbelse Cultuur Stichting

In de internationale pers kreeg De Christen en de Farizeeër al lovende kritieken. Op initiatief van de Bijbelse Cultuur Stichting is er nu eindelijk ook een Nederlandse vertaling die zowel Joden als christenen - als iedereen die geïnteresseerd is in de weg naar God - zal aanspreken.
www.bijbelsecultuur.nl


Reacties:
'Dit is absoluut een goudklompje. Ik heb nooit eerder iets als dit gelezen. Als christelijk predikant met een Joodse achtergrond en een grote liefde voor het Joodse volk en de Joodse wortels van het geloof, zal ik dit bijzondere boek koesteren en overal aanbevelen.'
Dr. Mark Stibbe, auteur van de serie Peper & Zout

'Een fascinerende dialoog tussen een toonaangevende predikant en één van de beroemdste rabbijnen van onze tijd.'
Rabbi René Samuel Sirat, voormalig opperrabbijn van Frankrijk

'Het is niet ongewoon dat een liberale rabbijn en een protestantse predikant met elkaar een dialoog aangaan. Het is echter een zeldzame ervaring om te horen hoe een orthodoxe rabbijn en een evangelische voorganger geloofsinzichten met elkaar uitwisselen. De briefwisseling tussen rabbijn David Rosen en dominee R.T. Kendall vormen een intieme discussie tussen twee broers, die dezelfde Vader hebben, maar Hem zien door verschillende geloofsovertuigingen. Door hun verschillen helder te verklaren en door hun diepe wederzijdse respect, bewijzen deze twee geleerden elkaar grote eer.'
Prof. James A. Diamond, hoogleraar Joodse studies aan de Universiteit van Waterloo

'Een ongekende bijdrage aan de literatuur over Joods-christelijke relaties.'
Publishers Weekly

'Jodendom en christendom worden al eeuwen door dezelfde Heilige Schrift gescheiden. Iedereen die het schisma wil begrijpen en ontdekken hoe de kloof kan worden overbrugd, zou moeten beginnen met het lezen van dit hoogstaande, beschaafde en charmante debat. Deze briefwisseling geeft niet alleen uitleg over de gezamenlijke wortels van twee belangrijke religies in het oude Palestina, maar werpt ook licht op het huidige conflict tussen Israëliërs en Palestijnen.'
Anton La Guardia, redacteur voor The Economist en auteur van het boek Hol Land, Unholy War: Israelis en Palestinians

'Een spannende dialoog die inspireert op vele fronten.'
Jaap Bönker, oprichter van de Bijbelse Cultuur Stichting en auteur van het boek 'De God van Abraham, Isaäk en Ishmaël: Eén weg naar vrede in het Midden-Oosten

'Wat is dit een interessant boek! Twee geleerde en diepreligieuze gelovigen voeren een openhartige, maar respectvolle dialoog. Deze bestaat uit een onbevangen discussie en een briljante exegese van heilige teksten, die zij beiden hoogachten. Iedereen met belangstelling voor religie zal deze gesprekken fascinerend vinden - zelfs wanneer men de eindconclusies afwijst.
Uiteindelijk komt dr. Kendall over als een toegewijd evangelisch zendeling en rabbijn Rosen als een bewonderenswaardig Farizeeër in de beste betekenis van het woord.'

Kardinaal Theodore McCarrck, aartsbisschop van Washington DC