De Zeventig Jaarweken

De Zeventig Jaarweken

CategorieZoeklichtuitgaven
AuteurDs. Henk Schouten
CoverN.v.t
Aantal pagina's77
ISBN9789064511301

Prijs
€ 6,50
Aantal

Over De Zeventig Jaarweken

Het boek Daniël is een fascinerend profetisch vooruitzicht. Veel van de onderwerpen waarover Daniël heeft geschreven, bleken in de loop van de geschiedenis buitengewoon accuraat in vervulling te gaan. De nauwgezetheid heeft er toe geleid dat latere uitleggers meenden dat het boek niet authentiek is. Zij kunnen of willen niet geloven dat God door mensen zo zorgvuldig toekomstige zaken openbaar maakt.
De schrijver van dit boek gelooft dat stellig wel. Het boekje dat u in handen hebt, bespreekt één van die opmerkelijke profetieën, de zeventig jaarweken. Wat is Gods doel met die geprofeteerde periode? Kunnen we die tijd plaatsen in de geschiedenis? Is ze geheel en al vervuld of is er nog een deel onvervuld? Is er een relatie met de huidige tijd? Wie open en eerlijk de profetieën van Daniël leest, wordt verrast door het profetisch perspectief. Dit boekje wil daartoe ook bijdragen.

Bonus: De profetie van Daniël heeft alles te maken met Gods volk Israël. Daarom is ook de toespraak bijgevoegd die de schrijver bij het 60-jarig jubileum van de staat Israël in Jeruzalem heeft gehouden. Eveneens vindt u achterin een CD-rom. Hierop treft u een encyclopedie aan 'Profetisch Perspectief', handboek bij de studie van de bijbelse profetie. Op de PC kunt u hiermee snel allerlei onderwerpen terugvinden die van waarde zijn bij studie op het profetisch woord van God.

De Zeventig Jaarweken : De Sleutel tot de Profetieën