Geheimen van de wijnstok

Geheimen van de wijnstok

CategorieBoeken
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's128
ISBN9789059992214

Prijs
€ 13,50
Aantal

Over Geheimen van de wijnstok

Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed (Johannes 10:10b).

Iemands laatste woorden zijn belangrijk. Hoeveel te meer de laatste woorden van de Here Jezus, voordat Hij gaat lijden en sterven. Jezus wist dat deze woorden van levensbelang konden zijn voor Zijn verwarde discipelen, na Zijn dood. Daarom wilde Hij er zeker van zijn dat ze Hem begrepen. Hij sprak over de Heilige
Geest, Die hen zou troosten en in alle waarheid zou leiden. Hij bad voor hen (het hogepriesterlijk gebed). En Hij hield hen voor hoe ze dicht bij Hem konden blijven en Zijn leven en overvloed konden ontvangen en ervaren (Johannes 15). Hij deed dat vanuit de bekende woorden ‘Ik ben de ware Wijnstok...’

Hoe zit het met ons, kennen we die woorden? Begrijpen we ze? Ervaren we Jezus’ nabijheid zo duidelijk dat we ons leven kunnen duiden met de woorden ‘leven’ en ‘overvloed’?
Ga met Bruce Wilkinson op reis door hoofdstuk 15 van het Johannes-evangelie en ontdek de rijkdom van deze woorden van Jezus.
Leven aan Zijn hart

Leven aan Zijn hart

CategorieDagboeken
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's384
ISBN9789033826542

Prijs
€ 14,99
Aantal

Over Leven aan Zijn hart

Dit dagboek vertelt over de bijzondere relatie die de Here Jezus met jou, als onderdeel van zijn gemeente, wil hebben. Hij houdt intens van zijn gemeente, zoals een bruidegom van zijn bruid. Zijn overweldigende liefde vraagt om een antwoord van onze kant. Om dichter aan zijn hart te gaan leven. De 365 overdenkingen gaan over thema's als intimiteit met God, overgave aan Hem, stralen voor God en Hem aanbidden. Het dagboek nodigt uit om verder te groeien in liefde voor en verlangen naar de Here Jezus.
Gods beloften aan jou

Gods beloften aan jou

CategorieGeschenkboekjes
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's64
ISBN9789493208575

Prijs
€ 9,99
Aantal

Over Gods beloften aan jou

Gods beloften aan jou -
vol hoop, kracht, troost en bemoediging


De Bijbel staat vol met beloften van God; je vindt ze van Genesis tot Openbaring. En hoewel ze al vele eeuwen oud zijn, zijn ze nog steeds van kracht. Alles wat God vroeger heeft beloofd, geldt vandaag de dag nog altijd. Zijn beloften zijn dus ook gericht aan jou. En dat betekent dat ook jij je verzekerd mag weten van Zijn hulp, Zijn kracht, Zijn liefde, Zijn bescherming, Zijn trouw, Zijn nabijheid, Zijn zorg en nog zo veel meer.

In dit boek vind je een aantal van Gods beloften uitgewerkt en zo verwoordt dat het is alsof God Zelf ze tegen je uitspreekt. In de hoop dat je daardoor wordt bemoedigd en geïnspireerd, en vooral steeds weer wordt herinnerd aan alles wat God toegezegd heeft je te geven en voor je te doen en te zijn. Aan Zijn beloften aan jou.
Gods zegen voor jou

Gods zegen voor jou

CategorieGeschenkboekjes
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's64
ISBN9789493208469

Prijs
€ 9,99
Aantal

Over Gods zegen voor jou

Gods zegen voor jou -
het mooiste wat je kunt krijgen


God geeft jou Zijn zegen en dat is misschien wel het allermooiste geschenk dat je kunt krijgen, want in Zijn wegen ligt ten diepste alles besloten wat je nodig hebt. Dat wordt onder andere duidelijk in de twee bekendste zegenwensen die God in de Bijbel heeft laten opnemen: de zegen die je vindt in Numeri 6:24-26 en die in 2 Kortinhe 13:13. Daarin belooft God je geluk, bescherming, nabijheid en Zijn zorg, gedachtenis (dat Hij altijd aan je denkt), vrede, liefde, genade en verbondenheid.

Dat zijn dan ook thema's die in dit boekje in tekst en beeld zijn uitgewerkt. In de hoop dat je daardoor wordt bemoedigd, getroost, geïnspireerd en vooral steeds weer wordt herinnerd aan alle goede dingen die God geeft en al het goeds dat Hij doet. Aan Zijn zegen voor jou. i
Mysterie van de Rode zee - deel 2 (DVD)

Mysterie van de Rode zee - deel 2 (DVD)

CategorieCD's / DVD's
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's142 minuten
ISBN9789492925657

Prijs
€ 14,99
Aantal

Over Mysterie van de Rode zee - deel 2 (DVD)

Het Bijbelse verslag van de doortocht door de Rode Zee roept al eeuwenlang grote vragen op. Reis mee met filmmaker Tim Mahoney in deze epische finale van zijn onderzoek naar het Bijbelse wonder, en laat je verrassen door de antwoorden die hij ontdekt.

Hoe is het mogelijk dat de machtige Rode Zee in tweeën spleet? Trokken de Israëlieten niet gewoon door een ondiep Egyptisch meer? In deze boeiende documentaire gaat Mahoney op zoek naar antwoorden op deze prangende vragen. Zijn zoektocht leidt hem naar de meest veelbelovende locaties van de doortocht, en langs duikers die beweren dat ze de overblijfselen van het leger van de farao op de zeebodem hebben gevonden. Zullen zijn vondsten de Bijbel bevestigen? Deze film, die het slot vormt van het tweeluik ‘Het mysterie van de Rode Zee’, zal christenen inspireren en sceptici stof tot nadenken geven. Uiteindelijk brengt deze filmische reis je bij de vraag: ‘Gebeuren wonderen vandaag de dag nog steeds?’

Eerder verscheen ook deel 1
De Toekomst

De Toekomst

CategorieStudieboeken
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's106
ISBN9789064513855

Prijs
€ 11,95
Aantal

Over De Toekomst

Wat staat de wereld te wachten? Wie wil dat nou niet weten? Gods Woord vertelt hier veel over, juist als het gaat over de eindtijd. De vraag is echter of wij ménsen wel weten wat Gods plan is met deze wereld en wat Gods plan is met óns leven? Want dát is wat ons leven inhoud geeft! Het wakkert een verlangen aan om de Here te ontmoeten en een heilig leven te leiden. Maar het maakt ons ook bewust dat velen de Here Jezus nog niet kennen.

De Here Jezus geeft ons de opdracht te letten op de tekenen van de tijd. Het is goed om duidelijkheid te hebben over wat er in hoofdlijnen gaat gebeuren, zoals de Opname van de Gemeente, de Grote Verdrukking, de Wederkomst, het Duizendjarig Vrederijk en bovenal de Volmaakte Eeuwigheid.

Dit boek is toegankelijk, duidelijk en chronologisch geschreven. De schrijver wil duidelijk maken dat Christus centraal staat in Gods plannen en in het profetische Woord. Door grondige studie in de Bijbel mogen we veel van het hoe en wanneer weten. Zo mogen we leven in de verwachting van Jezus’ spoedige komst.
Het misleidende wonder van Ufo's

Het misleidende wonder van Ufo's

CategorieZoeklichtuitgaven
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's88
ISBN9789064513824

Prijs
€ 8,95
Aantal

Over Het misleidende wonder van Ufo's

Onverklaarbare verschijnselen aan de hemel, dansende lichten. Ufo’s worden ze genoemd. Lang werd het onderwerp niet serieus genomen. Maar tijden veranderen. Op 25 juni 2021 erkende de Amerikaanse overheid dat er iets speelt in onze luchten. Er werden filmpjes online geplaatst met daarop wonderbaarlijke beelden. Serieuze tv-programma’s en kranten besteedden aandacht aan Ufo’s.
Wat is er hier aan de hand? Staan we op het punt contact te maken met buitenaardsen? Of speelt hier iets anders?
Roelof Ham gaat op deze vragen in. Hij herkent een misleiding van duivelse proporties.
De eerste gijzelaar (deel 2)

De eerste gijzelaar (deel 2)

CategorieBoeken
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's379
ISBN9789029733366

Prijs
€ 15,00
Aantal

Over De eerste gijzelaar (deel 2)

De ACTIE van €15,- voor dit boek loopt tot 1 september 2022

Het tweede deel van Rosenbergs bloedstollende en actuele thrillerserie starring New York Times buitenlandcorrespondent J.B. Collins.

‘Breaking: De president van de Verenigde Staten is vermist.’ Met die woorden doet journalist J.B. Collins van de New York Times de wereld verstijfd staan na een verwoestende aanslag door terroristen van ISIS in Amman, Jordanië. De leiders van Israël en van de Palestijnen zijn zwaargewond, de koning van Jordanië ligt op sterven en de vermiste Amerikaanse president is hoogstwaarschijnlijk ontvoerd. Terwijl de Amerikaanse overheid met een grondwettelijke crisis te maken krijgt en Jordanië vecht om zijn bestaan, moet Collins alles doen wat in zijn macht ligt om de wereld van betrouwbare informatie te voorzien. Dan blijkt dat de FBI Collins ervan verdenkt de terroristische aanslag op de hoofdstad van Jordanië te hebben uitgelokt. En ISIS heeft nog steeds chemische wapens in bezit… Samen met de geheime dienst gaat Collins tot het uiterste om zijn naam te zuiveren en de president op te sporen, voordat de dreigingen van ISIS catastrofale werkelijkheid worden.

In de serie over New York Times-buitenlandcorrespondent J.B. Collins verscheen ook:
Deel 1 Het derde doelwit
Deel 3 Laatste waarschuwing
Tolbos

Tolbos

CategorieRomans, thrillers, verhalen
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's425
ISBN9789023961338

Prijs
€ 17,99
Aantal

Over Tolbos

Serie ‘Een veilig thuis’ (deel 3)

In de woelige jaren tachtig leert de opgroeiende Katrien een heel andere kant van haar geliefde Zuid-Afrika kennen. Als een Tolbossie, ontworteld en door de wind voortgedreven, zwalkt ze heen en weer tussen haar politieke overtuiging en haar liefhebbende, maar oerconservatieve familie. Dan blijkt dat ze in beeld is bij de veiligheidsdienst vanwege ondergrondse activiteiten tegen de apartheid…

Ook de Poolse Wladek betaalt een prijs voor zijn verzet tegen het communistische regime. Hij ontvlucht zijn land en vertrekt naar zijn oom Jakób in Zuid-Afrika. Daar wordt hij geconfronteerd met ondraaglijke heimwee – en met een nichtje van oom Jakób, een onuitstaanbaar koppige Zuid-Afrikaanse.

‘Tolbos’ vormt samen met ‘Het spoor van de liefde’ en ‘Het meisje uit de trein’ de trilogie ‘Een veilig thuis’.
Pakket Beloften van het zuiden

Pakket Beloften van het zuiden

CategorieUitverkoop
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's994
ISBN9789493208513

Prijs
€ 25,00
Aantal

Over Pakket Beloften van het zuiden

Vervlogen dromen (deel 1)
Wanneer haar moeder sterft, keert Elizabeth Benjamin terug naar huis, in Key West. Ze is vastbesloten om zichzelf te veranderen in de perfecte, zuidelijke dame, zoals haar ouders altijd al van haar hebben verlangd, maar niets gaat volgens plan. Haar broer kan haar niet luchten of zien, de bedienden gehoorzamen haar niet, en Rourke O’Malley, de energieke man die ze zichzelf had beloofd uit haar hoofd te zetten, weigert haar zomaar te laten gaan. En alsof dat allemaal nog niet erg genoeg is, wordt duidelijk dat haar vader niet de man is die hij lijkt te zijn. Wat moet ze doen?

Verbroken woord (deel 2)
Twee jaar geleden zwaaide Prosperity Jones haar geliefde David uit, toen hij naar het verafgelegen Key West werd gestuurd door het leger. Nu haar ouders overleden zijn, besluit ze de gevaarlijke reis naar Key West te ondernemen om zich te herenigen met David, in de hoop op een gelukkiger leven. Maar als Prosperity in het Zuiden arriveert, ontdekt ze dat David met een ander is getrouwd. Om te overleven en haar gebroken hart te genezen, sluit ze vriendschap met een vriendelijke dokter. Kan hij het antwoord zijn op haar eenzaamheid? Of zal haar leven opnieuw op de kop worden gezet?

Verloren vrijheid (deel 3)
Als de Engelse Catherine Hayes in 1856 beide ouders en haar huis verliest, besluit ze de familie van haar moeder op te zoeken. Ze roept de hulp in van Tom Worthington, een dappere man uit Key West, die zijn brood verdient met het bergen van scheepswrakken. Wanneer Catherine aankomt op de plantage van haar familie, treft ze er een grote wanorde aan. Al snel wordt ze heen en weer geslingerd tussen twee uitersten – met Tom terugkeren naar Key West of de mouwen opstropen en een begin maken met het herstellen van de plantage. Een keuze die haar alles kan kosten…
Pakket de zusjes Bradford

Pakket de zusjes Bradford

CategorieUitverkoop
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's1266
ISBN9789493208308

Prijs
€ 29,95
Aantal

Over Pakket de zusjes Bradford

Voordeelpakket 3 boeken

Hart op het spel
Genealoog Nora Bradford begraaft zich het liefst in het verleden, haar werk en boeken. Dat is tenslotte veel veiliger dan alles wat met romantiek te maken heeft. Maar dan klopt voormalig SEAL-marinier John Lawson bij haar aan met de vraag of ze hem wil helpen zijn biologische moeder op te sporen. Het duurt niet lang of er bloeit iets tussen hen op en ze voelen zich tot elkaar aangetrokken. Maar John heeft al een vriendin en Nora is er nog niet uit of ze haar boekhelden wil opgeven voor een echte relatie. Is de aantrekkingskracht tussenbeide sterk genoeg om alle tegenstellingen te overwinnen?

Ondersteboven van jou
Model Willow Bradford geniet van de rust in haar geboortestadje, tot ze onverwacht oog in oog staat met haar ex-vriend, Corbin Stewart. Voormalig quarterback Corbin is sterk, charmant en gewend te krijgen wat hij wil… behalve als het om Willow gaat. Na hun breuk is hij nooit in staat geweest om haar uit zijn hoofd te zetten, maar Willow heeft duidelijk gemaakt dat ze hun relatie geen nieuwe kans wil geven. Dan brengt een familiemysterie hen echter weer bij elkaar en komen oude gevoelens boven, maar zijn die sterk genoeg om het hartzeer uit het verleden en de hindernissen in het heden te overwinnen?

Zoete verovering
Onafhankelijk en avontuurlijk als Britt is, stopt ze al haar talent in het maken van chocolade in haar eigen winkel en is daar erg druk mee. Maar als de oom van haar vriend Zander onder raadselachtige omstandigheden overlijdt, besluit ze hem te helpen. Hoewel dit ervoor zorgt dat ze veel in elkaars nabijheid doorbrengen, begrijpen ze allebei dat een poging tot een relatie hun vriendschap op het spel kan zetten. Maar Zander vindt het steeds moeilijker om de gevoelens die hij al jarenlang voor haar heeft verborgen te houden en besluit ten slotte dat er niets anders op zit dan Britt te veroveren…
Pakket Langs de Natchez-route

Pakket Langs de Natchez-route

CategorieUitverkoop
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's1001
ISBN9789493208643

Prijs
€ 29,95
Aantal

Over Pakket Langs de Natchez-route

Serie: Langs de Natchez-route

De belofte van Breeze Hill (deel 1)
Dit eerste deel van Langs de Natchez-route is een fijne mix van spanning, romantiek en historische details Sinds het moment dat haar broer dood werd gevonden in het moeras langs de Natchez-route en een verdachte brand de gewassen vernietigde, bijna het huis verwoestte en ervoor zorgde dat haar vader ernstig gewond raakte, rust het besturen van Breeze Hill op de schouders van Isabella Bartholomew. En dat is bepaald niet eenvoudig, want het staat er niet goed voor met de plantage van haar familie. Zelfs met de hulp van Connor O’Shea, die ze inhuurt om de vleugel van het plantagehuis te herbouwen, vreest Isabella dat ze hem zal kwijtraken. Of kunnen ze er samen voor zorgen dat hij toch behouden blijft?

De weg naar Magnolia Glen (deel 2)
Meeslepend geschreven opvolger van De belofte van Breeze Hill Sinds zijn oudste broer, Connor, de familie heeft achtergelaten in Ierland en naar de andere kant van de oceaan is vertrokken, rusten alle taken thuis op de schouders van Quinn O'Shea. En daar is hij klaar mee; het is tijd dat Connor, als hoofd van de familie, de verantwoordelijkheid voor hun jongere broertjes en zusjes op zich neemt. Daarom besluit Quinn om naar Natchez, Mississippi, te gaan. Aan boord van het schip dat hem daar moet brengen, komt hij in aanraking met drie Ierse zussen en die ontmoeting zorgt voor een lelijke streep door zijn plannen, want als ze aankomen, blijken ze hulp nodig te hebben en hij kan de Young-zussen niet in de steek laten, vooral de koppige Kiera niet. Als Kiera Young na een langs reis aankomt in de kolonie waarnaartoe ze op weg was, gaat ze ervan uit dat ze daar haar aanstaande zal ontmoeten, met hem zal trouwen en een nieuw leven kan beginnen, zoals haar zwager haar heeft beloofd. Maar al snel ontdekt ze dat er van een gearrangeerd huwelijk geen sprake is en dat haar zwager een veel boosaardigere overeenkomst heeft gesloten met betrekking tot haar en haar zussen. Zodra Quinn daarvan hoort, biedt hij de Young-zussen aan om hen veilig naar de Breeze Hill-plantage te brengen, met het plan ze daar aan de zorg van zijn broer toe te vertrouwen en zelf zijn vrijheid elders te zoeken. Maar hoe langer hij op de plantage blijft, hoe dieper zijn gevoelens voor Kiera worden en geleidelijk aan gaat hij beseffen dat werkelijke vrijheid een opoffering vraagt.

Het kruispunt bij Cypress Creek (deel 3)
Als huursoldaat is Caleb O'Shea heel de wereld over gereisd en inmiddels ver bij zijn geboorteland Ierland vandaan. Daardoor had hij zich nooit kunnen voorstellen dat een belofte om een van zijn kameraden veilig thuis te brengen hem praktisch doet belanden op de stoep van het huis van zijn broer in Natchez, Mississippi. Het is daar dat Caleb de mysterieuze en knappe Alanah ontmoet en de ontmoeting stelt hem, als hij op een kruispunt in zijn leven beland, voor de beslissing of hij zijn wereldse avonturen die al jaren zijn leven vullen, wil opgeven voor een dichter bij huis...
Pakket Schatten uit het verleden

Pakket Schatten uit het verleden

CategorieZoeklichtuitgaven
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's761
ISBN9789064513114

Prijs
€ 29,95
Aantal

Over Pakket Schatten uit het verleden

Deel 1, 2 en 3 van de serie: Schatten uit het verleden

De kroon van mijn broer
Catherine Gillet weet dat haar broer Jules haar wil beschermen tegen de onheilspellende bedreigingen van de Franse kroon. Maar Jules is betrokken bij een levensgevaarlijke onderneming die te maken heeft met een gecodeerd document. Als de hele familie erin betrokken wordt, is het maar de vraag of Catherine een uitweg vindt om hen te redden..


Het gebed van mijn zus
Celeste Talbot is een verstandige vrouw- totdat ze voor een Engelse soldaat valt die overgeplaatst wordt naar de koloniën. Ze laat haar hugenotenfamilie achter en trekt naar Amerika. Op de boot beseft ze dat haar jongere zus Berta, is ontvoerd en gedwongen op hetzelfde schip zit. Wie kan Celeste vertrouwen? De zwierige soldaat? Of de waakzame timmerman die nog steeds aan hun zijde staat in de gevaarlijke nieuwe wereld?


De erfenis van mijn dochter
Therese Jennings is fel tegen het bezitten van slaven. Wanneer haar moeder, die weduwe is, een plantage erft, vlucht Therese naar Richmond. Daar werkt ze overdag als gouvernante en s 'nachts als vrijwilligster in het hospitaal waar ze soldaten verzorgt die in de burgeroorlog gewond zijn geraakt. Maar kan ze haar verplichtingen matchen met haar geloof als de problemen binnen haar familie uit de hand lopen? En zal de liefde- of met een oude beau of met een knappe nieuwe aanbidder- ooit binnen haar gebroken wereld passen?
Puntkomma

Puntkomma

CategorieRomans, thrillers, verhalen
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's277
ISBN9789083063966

Prijs
€ 19,95
Aantal

Over Puntkomma

Deel 3 uit de serie: Als tijd opraakt

De tweede helft van de Grote Verdrukking is aangebroken. Het positieve getuigenis van de Twee Getuigen is er niet meer. De Antichrist krijgt alle ruimte om af te rekenen met de gelovigen in de wereld.

Het Team, dat zich inzet om Gods Woord te lezen en hun inzichten met zoveel mogelijk anderen te delen, wordt geschokt door de dood van enkele van haar leden. Volhouden is moeilijk.

Wanneer het einde van de zeven jaar in zicht komt, lijkt het erop dat de wereldregering wint.


De serie ‘Als tijd opraakt’ van Steven Verhorst beschrijft in verhalende vorm gebeurtenissen die mogelijk werkelijk op deze manier zouden kunnen plaatsvinden. Spannend en informatief.

Ook verschenen in deze serie:
Deel 1: Opgenomen
Deel 2: Schijnvrede
Schijnvrede

Schijnvrede

CategorieRomans, thrillers, verhalen
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's310
ISBN9789083063904

Prijs
€ 19,95
Aantal

Over Schijnvrede

Deel 2 uit de serie: Als tijd opraakt

De wereld is verenigd in tien zones die geleid worden door een charismatische man uit Zuidoost-Europa. Hij krijgt een kroon en daarmee veel macht, maar al snel gaat het fout.

Twee mysterieuze mannen beginnen in Jeruzalem Gods oordeel te prediken. Hun prediking heeft grote gevolgen voor zowel hun tegenstanders als hun aanhangers.

Natasja en Iris richten samen met Jesse een team op waarmee ze zichzelf en anderen proberen toe te rusten voor de gevolgen van de plagen die de wereld teisteren.


De serie ‘Als tijd opraakt’ van Steven Verhorst beschrijft in verhalende vorm gebeurtenissen die mogelijk werkelijk op deze manier zouden kunnen plaatsvinden. Spannend en informatief.

Ook verschenen in deze serie:
Deel 1: Opgenomen
Deel 3: Puntkomma
Opgenomen

Opgenomen

CategorieRomans, thrillers, verhalen
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's156
ISBN9789083063911

Prijs
€ 15,95
Aantal

Over Opgenomen

Deel 1 uit de serie: Als tijd opraakt

Mark komt bijna om in een ernstig auto-ongeluk. Door verhalen die hij leest op internet en hoort van de verpleegkundigen wordt hij gedwongen om na te denken over zijn tot nu toe onsuccesvolle leven.

Natasja is een geslaagde binnenhuisarchitecte. Wanneer op een dag mensen om haar heen opeens verdwijnen, denkt ze direct te weten wat dit betekent. De kerk, die ze regelmatig bezoekt, had het af en toe over de Opname van gelovigen. Maar dat kon toch niet waar zijn? De ontdekkingen die ze doet, veranderen haar leven diepgaand en onomkeerbaar.

Dit boek gaat over ongeloof en angst, verlies en rouw en over spijt en onverschilligheid. Daar doorheen zijn mooie verhalen geweven over geluk en nieuw leven. Allemaal als gevolg van die ene dag. De dag dat de wereld veranderde.


De serie ‘Als tijd opraakt’ van Steven Verhorst beschrijft in verhalende vorm gebeurtenissen die mogelijk werkelijk op deze manier zouden kunnen plaatsvinden. Spannend en informatief.

Ook verschenen in deze serie:
Deel 2: Schijnvrede
Deel 3: Puntkomma
Mijn geestelijke omgang met God

Mijn geestelijke omgang met God

CategorieBijbelstudie
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's194
ISBN9789079465774

Prijs
€ 9,95
Aantal

Over Mijn geestelijke omgang met God

Een waardevol boek! Dagelijkse omgang met God hoort topprioriteit van ieder christen te zijn. Uit eigen ervaring weet Moore dat we daar moeite mee hebben, het vlees is zwak. Door middel van praktisch onderwijs wil hij de christenen bemoedigen om 'persoonlijke omgang met God' niet te verwaarlozen en spoort hij de gelovige aan tot een dieper leven met Christus.
Het goede zaad 2023 (A5)

Het goede zaad 2023 (A5)

CategorieDagboeken
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina'sN.v.t.
ISBN9789059073920

Prijs
€ 9,95
Aantal

Over Het goede zaad 2023 (A5)

De levenswoorden van de Bijbel zijn net zoals goede zaadkorrels. Ze vallen in de harten van de mensen. En als een hart zich ervoor opent, brengt Gods Woord leven te voorschijn. En als er nieuw leven is gekomen, bewerken die levenswoorden daarna innerljke groei en vrucht.

Dat is het doel van deze kalender. De Bijbelteksten met de bijbehorende dagelijkse uitleg zijn bedoeld om iedere lezer bij God te brengen en dicht bij Hem te houden.Maak daarom van deze kalender een dagelijkse levensbegeleider!

Formaat: A5
Het goede zaad 2023 (A6)

Het goede zaad 2023 (A6)

CategorieDagboeken
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina'sN.v.t.
ISBN9789059073975

Prijs
€ 4,00
Aantal

Over Het goede zaad 2023 (A6)

De levenswoorden van de Bijbel zijn net zoals goede zaadkorrels.Ze vallen in de harten van mensen. En als een hart zich ervoor opent, brengt Gods Woord leven te voorschijn.En als er nieuw leven is gekomen, bewerken die levenswoorden daarna innerlijke groei en vrucht.

Dat is het doel van deze kalender. De Bijbelteksten met de bijbehorende dagelijkse uitleg zijn bedoeld om iedere lezer bij God te brengen en dicht bij Hem te houden. Maak darom van deze kalender een dagelijkse levensbegeleider!

Formaat: pocketeditie A6
Spoor je goed?!

Spoor je goed?!

CategorieUitverkoop
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's127
ISBN20220719

Prijs
€ 9,95
Aantal

Over Spoor je goed?!

Een discipel van de Heer Jezus zijn, dat wil iedere christen toch graag? Roep nu niet te hard: 'Ja, ik ook...!' Want wat houdt 'discipel-zijn' in? Heeft discipelschap misschien consequenties, die je eerst goed moet overwegen? Inderdaad, dat is zo... Maar de Meester belooft hun die Zijn spoor volgen wel een Heerlijk einddoel!

In dit boek maakt de schrijver duidelijk wat de basisprincipes van discipelschap zijn. Veel christenen zijn misschien goed bekend met de klank ervan, maar invullen in de praktijk blijkt vaak best lastig. Trouwens, kun je je in deze gecompliceerde tijd wel aan zulke extreme en onpraktische aanwijzingen houden? Dan spoor je immers niet met de tijdgeest...?!

Hoe kun je Zijn spoor vandaag de dag nog volgen? Daarvoor is hét 'spoorboek' nodig: de Bijbel. Dit boek helpt je bij het vinden van Gods spoor. Lees Zijn Woord en je wordt geholpen.
1 en 2 Koningen Toegelicht & t. 11 en 12

1 en 2 Koningen Toegelicht & t. 11 en 12

CategorieBijbelstudie
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's474
ISBN9789079718863

Prijs
€ 19,95
Aantal

Over 1 en 2 Koningen Toegelicht & t. 11 en 12

1 en 2 Koningen Toegelicht & toegepast 11 en 12

Verval en Wegvoering

In 1 Koningen en 2 Koningen zien we het koningschap zoals dat aan de mens is toevertrouwd en waardoor hij op de proef wordt gesteld. We zien hoe de koning en met hem het volk steeds verder van God afwijken.
We zien ook dat God profeten zendt om Zijn wolk tot Hem terug te laten keren. In 1 Koningen is dat vooral Elia, in 2 Koningen is dat Elisa. Het opstreden van deze mannen Gods is indrukwekkend. Zij zijn een voorbeeld hoe ieder van ons een mens Gods kan zijn in een tijd van verval, waarin ook wij leven.
De geschiedenis van het koningschap eindigt met de wegvoering van de tien stammen door de koning van Assyrië en de twee stammen door de koning van Babel.
2 Samuel Toegelicht & toegepast 10

2 Samuel Toegelicht & toegepast 10

CategorieBijbelstudie
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's228
ISBN9789080886759

Prijs
€ 15,95
Aantal

Over 2 Samuel Toegelicht & toegepast 10

Vers-voor-vers door de Bijbel

David, koning en vader
Het grote thema in dit boek is niet de persoon Samuel, maar dat waarvan hij de voorloper is en wat door hem is ingevoerd: het koningschap. Het uiteindelijke doel is de vestiging van het koninkrijk van God in Hem naar Wie de profetische dienst, waarvan Samuel de vertegenwoordiger is, heen wijst: de Heer Jezus Christus.

De grootste daad van alle daden die we van Samuel in dit boek vinden, is de zalving van David. In David zien we het beeld van de ware David, de grote Zoon van David, de Gezalfde, Christus, Die altijd voor Gods aandacht staat.

Het bijbelboek 2 Samuel is het vijfde boek van de categorie Historische boeken
Jozua Toegelicht & toegepast 06

Jozua Toegelicht & toegepast 06

CategorieBijbelstudie
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's214
ISBN9789079718047

Prijs
€ 15,95
Aantal

Over Jozua Toegelicht & toegepast 06

Vers-voor-vers door de Bijbel

Het volk van God verovert het land van God

In het eerste deel van het boek Jozua wordt de strijd beschreven die het volk Israël moest voeren om het land Kanaän te veroveren en in bezit te nemen. In het tweede deel wordt vermeld hoe het land onder de stammen is verdeeld.

In de strijd die in dit boek wordt beschreven, liggen voor ons belangrijke geestelijke lessen.
De belangrijkste les is dat Jozua de aanvoerder is. Jozua is de Hebreeuwse naam voor ‘Jezus’. In onze geestelijke strijd moeten wij dus letten op onze Aanvoerder, de Heer Jezus.

Het bijbelboek Jozua is het eerste boek van de categorie historische boeken.
De schepping juicht

De schepping juicht

CategorieGeloofsopbouw
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's239
ISBN9789029730587

Prijs
€ 20,00
Aantal

Over De schepping juicht

Een bundel van 52 bezielende teksten over hoe je God kunt vinden in de natuur.

In De schepping juicht neemt bestsellerauteur Francine Rivers je mee de natuur in en laat ze je zien dat, als je goed kijkt, je daar overal God tegenkomt. Of je nu natuurliefhebber bent of niet, dit boek laat je met nieuwe ogen kijken naar de natuur om je heen. De schoonheid van een zonsondergang. De paardenbloem die de wind zijn zaadjes laat verspreiden. Bomen die stevig staan omdat ze ondergronds hun wortels met elkaar verweven hebben. Een specht die een bewonderenswaardig doorzettingsvermogen laat zien als hij meent de ideale plek voorzijn nest gevonden te hebben. In al deze dingen kunnen we lessen en verborgen boodschappen van God vinden. Al sinds ze een jong meisje was, zoekt Francine Rivers naar inspiratie in de natuur. De schepping juicht is een verzameling van haar mooiste waarnemingen, aangevuld met christelijke liederen, citaten, overpeinzingen en opdrachten. Zijn liefde voor jou is groots en onuitputtelijk. Het bewijs zie je overal om je heen. Laat je inspireren, trek je wandelschoenen aan en geniet van al het moois dat Zijn schepping te bieden heeft!
U weet het toch CD

U weet het toch CD

CategorieCD's
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's
ISBN5061399113448

Prijs
€ 14,50
Aantal

Over U weet het toch CD

1. Kinga Bán - Door alle tijden heen
2. Kinga Bán - Samen eten wij/droom, durf, doe en deel
3. Kinga Bán - Wat hou ik van uw huis I Psalm 84
4. Kinga Bán - Dit ben ik I
5. Kinga Bán - Kom maar hier
6. Kinga Bán - Jezus alleen/Ik kies vandaag
7. Kinga Bán - Vandaag
8. Kinga Bán - Zeg me
9. Kinga Bán - Dit ben ik II
10. Kinga Bán - Praat dan wat
11. Kinga Bán - Kom maar bij mee
12. Kinga Bán - Ik zal er zijn
13. Kinga Bán - Dit ben ik III
14. Kinga Bán - Altijd welkom
HSV hijsbijbel hardcover

HSV hijsbijbel hardcover

CategorieBijbels
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's1920
ISBN9789065394989

Prijs
€ 49,00
Aantal

Over HSV hijsbijbel hardcover

Huisbijbel in Herziene Statenvertaling met hardcover omslag.
Formaat: 16x24 cm
Uit liefde CD

Uit liefde CD

CategorieCD's
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's
ISBN9789491839542

Prijs
€ 15,00
Aantal

Over Uit liefde CD

Kinga Ban voor veel mensen bekend als zangeres van Sela heeft een prachtige en ontroerende cd uitgebracht met de titel: Uit Liefde.

Het is een persoonlijke selectie van Nederlandse luisterliedjes aangevuld met twee Engelstalige en een Hongaars lied. De liedjes op deze CD zijn geschreven met bevriende schrijvers en bevat covers die veel voor Kinga betekenen.

1. Kinga Ban - Altijd Welkom
2. Kinga Ban - Ha én rozsa volnék - Als Ik Een Roos Zou Zijn
3. Kinga Ban - Meer Dan Een Wonder
4. Kinga Ban - Hey Little Girl
5. Kinga Ban - Zussen
6. Kinga Ban - Doe Je Oogjes Maar Dicht
7. Kinga Ban - In Goede Handen
8. Kinga Ban - Maanlicht
9. Kinga Ban - Zeg Me
10. Kinga Ban - Seasons Of Love
11. Kinga Ban - Je Bent Anders
12. Kinga Ban - Kom Maar Bij Mij
Gebeiteld in steen

Gebeiteld in steen

CategorieZoeklichtuitgaven
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's367
ISBN9789064513831

Prijs
€ 22,95
Aantal

Over Gebeiteld in steen

Serie ‘De Blackstones’ – deel 1

Ze leven in totaal verschillende werelden, maar dan brengt een oud raadsel hen samen en vanaf dat moment verandert alles…


Na een aantal moeilijke jaren leidt Gwen Kellerman nu een rustig leven als botaniste in de nabijheid van Blackstone College, een kleine, idyllische universiteit in New York. Ze doet haar best om haar status als erfgename van de beruchte Blackstone-dynastie te negeren en hoopt het schandaal dat aan de naam van haar familie kleeft achter zich te laten.

Patrick O’Neills jeugd was niet makkelijk, maar hij heeft zich weten op te werken tot advocaat en helpt vooral de onderdrukte Ierse immigranten in zijn gemeenschap. Hij is trots op zijn werk, al verdient hij er weinig mee. Alles verandert wanneer hij een zaak aanneemt die de erfenis van de Blackstones, die bestaat uit hebzucht en corruptie, onder een vergrootglas plaatst door een tweeëndertig jaar oud raadsel tot leven te wekken, wat hem flink wat kan opleveren.

Patrick heeft er echter geen rekening mee gehouden dat de Blackstones hun sympathiekste familielid op hem afsturen om hem van dat plan af te brengen. Gwen heeft namelijk de taak gekregen om Patrick zover te krijgen dat hij de zaak laat vallen. Maar voordat haar dat lukt, neemt het oude raadsel een onverwachte, schokkende wending die geen van beiden zag aankomen. Ze gaan op onderzoek uit en raken vervolgens verwikkeld in een hachelijke situatie, die zelfs hun groeiende liefde voor elkaar bedreigt…

Gebeiteld in steen is het eerste deel van de serie De Blackstones over een aantal leden van de machtige en rijke Blackstone-familie, die haar fortuin heeft verdiend als bankiers gedurende de Gilded Age in New York City.
Geloof bekering wedergeboorte

Geloof bekering wedergeboorte

CategorieBijbelstudie
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's216
ISBN9789083119793

Prijs
€ 12,50
Aantal

Over Geloof bekering wedergeboorte

Serie: 'Wat zegt de Bijbel over' (deel 2)
Geloof - bekering - wedergeboorte

Waarom een boek over deze kernbegrippen van de Bijbel? In de Bijbel zelf, kan men toch alles lezen over geloven, bekeren en opnieuw geboren worden? Ja, dat is zonder meer waar en dat betekent dus ook dat het heel belangrijke onderwerpen zijn.

In deze tijd echter, lezen steeds minder mensen de Bijbel. Daar komt nog bij, dat de Bijbel momenteel in het Nederlands, in minstens zes verschillende vertalingen verkrijgbaar is. Voor welke vertaling moet je dan kiezen? Daar bestaat veel verwarring over. Veel mensen vinden de Bijbelse taal moeilijk te begrijpen. Als een jongere ook nog veel woorden tegenkomt, die niet meer gebruikt worden, is de kans groot dat hij/zij er niet meer aan begint. Daarom is een goede Bijbelvertaling in hedendaags Nederlands heel belangrijk.

Er zijn nog meer redenen om deze kernwoorden uit de Bijbel nader te verklaren. Wat is er gaande? Uit de prediking in verschillende kerkelijke denominaties blijkt dat de begrippen: bekering en wedergeboorte bijna niet meer voorkomen. Bekering is niet meer nodig. Er wordt vaak gezegd: ”God is liefde en je mag komen zoals je bent.” Maar het Woord leert ons dat je niet mag blijven zoals je bent. Volgens een PKN dominee, komt wedergeboorte maar één keer in de Bijbel voor en volgens een hoogleraar theologie, kun je over wedergeboorte een leven lang doen.

De woorden geloven of geloof worden veel gebruikt in de prediking, maar deze vlag kan verschillende ladingen dekken. Met andere woorden: de inhoud en de betekenis worden niet altijd op Bijbelse wijze verklaard. We herkennen meer en meer wat de Heere Jezus zegt in Lukas 18:8: Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? Dat is de nood van deze tijd. Aangezien er zonder geloof, bekering en wedergeboorte geen behoud is, geeft dit mij voldoende motivatie om biddend, onder de leiding van de Heilige Geest, te gaan onderzoeken wat de Bijbel zegt over deze kernwoorden.

Eerder verscheen deel 1 in de serie 'Wat zegt de Bijbel over':
- God laat zich kennen
Dromen van Savannah

Dromen van Savannah

CategorieZoeklichtuitgaven
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's384
ISBN9789064513862

Prijs
€ 23,95
Aantal

Over Dromen van Savannah

Zij verliest zich in hoop… Hij hoopt terwijl hij verliest…Cordelia Owens kan overal een hoopvol verhaal omheen weven en heeft met haar fantasierijke vertellingen de harten van de hogere kringen in Savannah definitief veroverd. Zelfs wanneer ze te horen krijgt dat haar geliefde tijdens een aanval op een yankee-schip vermist is geraakt, verliest ze de moed niet. Om zijn moeder en zus gerust te stellen bedenkt ze allerlei romantische verhalen over zijn uiteindelijke thuiskomst.

Maar Phineas Dunn ontdekt niets hoopvols en bevrijdends in de gruwelen van de Burgeroorlog. Maandenlang worstelt hij om levend thuis te komen, en als hij uiteindelijk terugkeert in Savannah is hij gewond en veranderd. De overtuigingen die hij ooit over de slavernij en deze hele oorlog had, zijn grondig overhoop gehaald. En hij is er zeker van dat hij beslist niet de held is die Delia, naar het lijkt, van hem wil maken.

Wanneer de Confederatie Savannah als een verloren zaak beschouwt en de toekomst wankelt, moeten Phin en Delia beslissen waar de droom van een nieuw Amerika hen zal brengen — en of ze daar samen heen zullen gaan.

Roseanna M. White is auteur van bestsellers en winnaar van de Christy Award. Ze beweert altijd dat woorden de lucht vormen die ze inademt. Als ze geen fictie schrijft, geeft ze thuisonderwijs aan haar twee kinderen, redigeert ze, ontwerpt ze boekomslagen en doet ze alsof haar huis zichzelf schoonmaakt. Je kunt meer over haar en haar verhalen te weten komen via HYPERLINK "http://www.roseannamwhite.com"www.roseannamwhite.com.
Basisbijbel hardcover

Basisbijbel hardcover

CategorieBijbels
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's1394
ISBN9789081524179

Prijs
€ 22,95
Aantal

Over Basisbijbel hardcover

Deze Bijbel in eenvoudig Nederlands is gebaseerd op de oude Statenvertaling. Hij werd in het voorjaar van 2013 op internet gepubliceerd door stichting BasisBijbel.

Bijzonder aan de BB is, dat beeldspraak in stand is gehouden en in de tekst in heldere woorden duidelijk wordt gemaakt. Zo blijft deze bijbelvertaling trouw aan de oorspronkelijke tekst. Door hedendaags Nederlands, korte zinnen en eenvoudige woorden is de BasisBijbel een zeer makkelijk leesbare Bijbel. Daarom is deze Bijbel ook makkelijker te lezen voor mensen die dyslectisch zijn.
Speciaal voor deze doelgroep is er gekozen voor een schreefloos lettertype.
Liedboek koker blauw softcover

Liedboek koker blauw softcover

CategorieMuziekboeken
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's1600
ISBN9789491575037

Prijs
€ 26,50
Aantal

Over Liedboek koker blauw softcover

Zingen en bidden in huis en kerk

Editie: Soepele blauwe band met goudsnede

Formaat: 11 x 18 cm
Binnenwerk: dundruk, zwart met steunkleur
Uitvoering: genaaid gebonden, kunstleer
Extra: 2 leeslinten en goudsnede
Inclusief koker
Voor altijd een vriend in Jezus tienerme

Voor altijd een vriend in Jezus tienerme

CategorieChristen-zijn
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's126
ISBN9789492234889

Prijs
€ 10,95
Aantal

Over Voor altijd een vriend in Jezus tienerme

Heb jij een vriend nodig op wie je kunt rekenen? Jezus is de beste Vriend Die jij je maar kunt wensen!
Samen lachen, grapjes maken, dezelfde interesses hebben, elkaar je dromen vertellen - beste vrienden begrijpen elkaar. En je allerbeste Vriend - Jezus - begrijpt jou helemaal! Hij is altijd de perfecte Vriend.

In dit boek kijken we naar tien karaktereigenschappen van Jezus, die jou helpen om een boeiend leven te leiden. Bijvoorbeeld:

- zelfvertrouwen zodat je kunt zijn zoals God jou bedoeld heeft
- betrouwbaarheid zodat anderen jou vertrouwen
- concentratie zodat je dingen gedaan krijgt
- vriendelijkheid zodat je anderen aantrekt
- genadig zijn zodat je anderen kunt vergeven en helpen

Als je deze eigenschappen nagaat in het dagelijks leven van Jezus, zul je ontdekken wat een goede Vriend Hij voor jou is - en wat een goede vriend jij voor anderen kunt zijn.
Voor altijd een vriend in Jezus tienerjo

Voor altijd een vriend in Jezus tienerjo

CategorieChristen-zijn
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's122
ISBN9789492234872

Prijs
€ 10,95
Aantal

Over Voor altijd een vriend in Jezus tienerjo

Heb jij een vriend nodig op wie je kunt rekenen? Jezus is de beste Vriend Die jij je maar kunt wensen!
Topsporters, artiesten, acteurs of andere volwassenen - dat zijn de mensen tegen wie je opkijkt. Maar het allerbeste rolmodel? Dat is Jezus, en Hij is ook jouw allerbeste Vriend.

Ontdek tien manieren waarop je elke dag kunt leven zoals Jezus. Met Zijn hulp krijg je bijvoorbeeld:

- zelfvertrouwen om te zijn zoals God jou bedoeld heeft
- moed om het juiste te doen
- discipline om dingen gedaan te krijgen
- vertrouwen dat het allemaal goed komt
- concentratie om je doelen te bereiken

Ga deze eigenschappen na in het dagelijks leven van Jezus op aarde, en ontdek hoe je ze ook in je eigen leven kunt ontwikkelen. Word iemand tegen wie anderen opkijken, iemand die hen wijst op het ultieme Voorbeeld: Jezus.
365 dagen groeien in het woord

365 dagen groeien in het woord

CategorieDagboeken
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's368
ISBN9789492234131

Prijs
€ 19,95
Aantal

Over 365 dagen groeien in het woord

Wil je een onvergetelijk jaar van geestelijke groei?

Een uniek dagboek vol onderwijs, bemoediging en uitdaging.

We verlangen er allemaal naar om meer in Gods Woord te lezen. Maar onze wereld schijnt ons nooit tijd te gunnen voor een rustig moment met de Schrift.

365 Dagen groeien in het Woord is een uniek dagboek vol onderwijs, bemoediging en uitdaging. Thematisch, relevant en inspirerend.

Elke dag wordt een zorgvuldig gekozen Bijbelgedeelte behandeld waarin praktische, alledaagse onderwerpen aan de orde komen, gevolgd door een vraag die aanspoort tot persoonlijke overdenking.

365 Dagen groeien in het Woord geeft je een jaar van geestelijke groei.
365 dagen groeien in het Woord

365 dagen groeien in het Woord

CategorieDagboeken
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's368
ISBN9789077669495

Prijs
€ 19,95
Aantal

Over 365 dagen groeien in het Woord

Laatste exemplaar...

Een uniek dagboek vol onderwijs, bemoediging en uitdaging

Wil je een onvergetelijk jaar van geestelijke groei?
We verlangen er allemaal naar om meer in Gods Woord te lezen. Maar onze wereld schijnt ons nooit tijd te gunnen voor een rustig moment met de Schrift.

- 365 Dagen groeien in het Woord - Dagboek voor de man is een uniek dagboek vol onderwijs, bemoediging en uitdaging. Thematisch, relevant en inspirerend.
Elke dag wordt een zorgvuldig gekozen Bijbelgedeelte behandeld waarin praktische, alledaagse onderwerpen aan de orde komen, gevolgd door een vraag die aanspoort tot persoonlijke overdenking.

- 365 Dagen groeien in het Woord - Dagboek voor de man geeft je een jaar van geestelijke groei.
1 Kronieken Toegelicht & toegepast 13

1 Kronieken Toegelicht & toegepast 13

CategorieBijbelstudie
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's226
ISBN9789079718917

Prijs
€ 16,95
Aantal

Over 1 Kronieken Toegelicht & toegepast 13

1 Kronieken – Toegelicht & Toegepast 13

Het Huis van God

1 Kronieken is, samen met 2 Kronieken, geschreven na de terugkeer van een overblijfsel uit de Babylonische ballingschap. De kroniekschrijver beschrijft vooral de geschiedenis van de koningen van het tweestammenrijk. Hij doet dat vanuit het perspectief van de genade van God.
In 1 Kronieken is David de hoofdpersoon. We zien hoe hij zich bijzonder inzet voor Gods huis, een onderwerp dat als een rode draad door Kronieken loopt. De voorbereidingen die David treft voor de bouw van de tempel, worden uitvoerig beschreven. Daaruit zijn veel geestelijke lessen te trekken voor wat nu Gods huis is: de gemeente van de levende God.
Ezra en Nehemia Toegelicht & toeg. 15-16

Ezra en Nehemia Toegelicht & toeg. 15-16

CategorieBijbelstudie
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's318
ISBN9789080886766

Prijs
€ 19,95
Aantal

Over Ezra en Nehemia Toegelicht & toeg. 15-16

Ezra en Nehemia – Toegelicht & Toegepast 15 en 16

Herbouw Altaar, Tempel en muur

In Ezra en Nehemia zien we dat de HEERE een overblijfsel uit ballingschap in Babel terugbrengt naar Juda en Jeruzalem.

In het boek Ezra herbouwt het overblijfsel het altaar en de tempel. Voor ons stelt dit voor: de terugkeer naar het oorspronkelijke bijbelse aanbidding (altaar) en het-gemeente zijn (tempel).

In het boek Nehemia wordt de muur rond Jeruzalem herbouwd. Dat laat ons zien dat om God te dienen op de plaats waar Hij woont, samen moet gaan met afzondering van de wereld.
Breinkrakers zomerboek

Breinkrakers zomerboek

CategorieSpellen
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's51
ISBN9789493200517

Prijs
€ 6,95
Aantal

Over Breinkrakers zomerboek

Christelijke puzzels waarbij je Bijbelse kennis wordt opgekrikt.
Diverse christelijke puzzels van 2 tot 5 sterren.
Meisje uit de trein

Meisje uit de trein

CategorieRomans, thrillers, verhalen
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's470
ISBN9789023961321

Prijs
€ 17,99
Aantal

Over Meisje uit de trein

Serie ‘Een veilig thuis’ (deel 2)

Jakób, een jonge Poolse verzetsstrijder, heeft zijn aanslag op een Duitse gevechtstrein tot in de puntjes voorbereid. De trein blijkt niet gevuld met oorlogsmateriaal, maar met Joden op weg naar Auschwitz…
De zesjarige Gretl is de enige overlevende. Verteerd door schuldgevoelens neemt Jakób haar mee. Drie jaar lang woont ze bij zijn familie, en houden Gretl en Jakób elkaars geheim verborgen.
Na de oorlog stuurt Jakób haar naar Zuid-Afrika om haar een toekomst te geven. Gretl vindt een thuis bij een warm gezin en is er gelukkig – totdat Jakób haar achterna reist, en Gretl opnieuw met de geheimen van haar verleden wordt geconfronteerd.

‘Het meisje uit de trein’ vormt samen met ‘Het spoor van de liefde’ en ‘Tolbos’ de trilogie ‘Een veilig thuis’.
Spoor van de liefde

Spoor van de liefde

CategorieRomans, thrillers, verhalen
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's308
ISBN9789023961314

Prijs
€ 17,99
Aantal

Over Spoor van de liefde

Serie ‘Een veilig thuis’ (deel 1)

Johannesburg, begin jaren dertig. De vader van Kate Woodroffe is eigenaar van een goudmijn. Het zijn roerige tijden: het is crisis, woedende mijnwerkers verzetten zich tegen de slechte arbeidsomstandigheden. Als Kate besluit haar studie sociologie af te sluiten met een veldonderzoek in de sloppenwijken, stuurt haar vader een jonge, sterke werknemer met haar mee om haar te begeleiden in de achterbuurten van Johannesburg. Maar Kate onderwerpt zich niet zo gewillig aan haar vaders wensen als hij zou willen.

De Zuid-Afrikaanse Irma Joubert was jarenlang docent geschiedenis. Als auteur van historische romans boekte ze internationaal succes.
‘Het spoor van de liefde’ vormt samen met ‘Het meisje uit de trein’ en ‘Tolbos’ de trilogie ‘Een veilig thuis’.
Een kamer vol lichtjes

Een kamer vol lichtjes

CategorieRomans, thrillers, verhalen
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's382
ISBN9789029728522

Prijs
€ 22,99
Aantal

Over Een kamer vol lichtjes

Tientallen kinderen weet ze de Hollandsche Schouwburg uit te smokkelen. Maar op de vlucht voor de nazi's verliest ze haar eigen zoontje uit het oog.

‘Een kamer vol lichtjes’ van Melanie Dobson is een meeslepende oorlogsroman over een vrouw die tientallen kinderen uit de Hollandsche Schouwburg wist te smokkelen, maar daarbij haar eigen zoontje uit het oog verloor.

Amsterdam, 1942. Anneliese ‘Eliese’ Linden werkt bij de Hollandsche Schouwburg en probeert zoveel mogelijk Joodse kinderen uit de handen van de nazi’s te houden. Maar uitgerekend haar eigen zoontje belandt in Westerbork. Wanneer Eliese zelf ook moet vluchten is het voor haar onmogelijk te achterhalen wat er is gebeurd met hem en de andere kinderen die ze niet kon redden. Het uitblijven van antwoorden achtervolgt haar de rest van haar leven. Tot 75 jaar later een onbekende vrouw bij haar op de stoep staat.

Ava Drake vermoedt dat haar overgrootvader William Kingston niet de oorlogsheld is die hij beweert te zijn. Haar werk bij de Kingston Foundation brengt haar bij de koffieplantage van Landon West in Oeganda. Ava en Landon ontdekken een verband tussen hun families, en zo ontmoet Ava Landons overgrootmoeder. Als Ava haar verhaal heeft gehoord, plaatst dit haar lijnrecht tegenover een aantal machtige familieleden die bereid zijn ver te gaan om de waarheid geheim te houden.
Door jouw ogen

Door jouw ogen

CategorieRomans, thrillers, verhalen
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's461
ISBN9789029732475

Prijs
€ 23,99
Aantal

Over Door jouw ogen

Een hartverwarmende feelgoodroman over de keerzijde van het influencerbestaan.

In ‘Door jouw ogen’ van Nicole Deese maken we kennis met Molly McKenzie, een populaire beauty-influencer. Om in aanmerking te komen voor een baan als presentatrice van een make-overprogramma voor kansarme jongeren, gaat Molly als vrijwilliger meedraaien met een zomerclub voor jongeren uit de pleegzorg. Daar komt ze zichzelf genadeloos hard tegen. Ze dacht dat ze wist wat ertoe deed in het leven, maar terwijl haar band met de kinderen groeit, ziet ze in dat ze het al die tijd bij het verkeerde eind had. En Silas Whittaker, de leider van de groep, blijkt een lastige man om mee te werken… maar ook een heel aantrekkelijke.

In één zomer leert Molly meer over het leven dan in alle jaren ervoor: ze ontdekt dat de oppervlakkige zaken waarop zij haar hele leven heeft gebouwd, er eigenlijk niet echt toe doen. Maar wat is dan wel echt van betekenis?
Wereld gedeeld door twee

Wereld gedeeld door twee

CategorieRomans, thrillers, verhalen
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's480
ISBN9789029730600

Prijs
€ 22,99
Aantal

Over Wereld gedeeld door twee

'De wereld gedeeld door twee' van Stephan Kiernan is een historische roman, gebaseerd op een waargebeurd verhaal, en speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. Wetenschap en muziek spelen een grote rol

De wereld gedeeld door twee van Stephan Kiernan is een historische roman, gebaseerd op een waargebeurd verhaal, en speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog.

Van 1942 tot 1946 leiden de VS operatie Manhattan Project waarin wetenschappers in het diepste geheim werken aan het ontwikkelen van een atoombom. Op het levens- en liefdesverhaal van een van hen werd deze roman gebaseerd.

Briljant wiskundige Charlie Fish krijgt twijfels over de aard van zijn werk, maar zijn vrouw Brenda spoort hem aan vol te houden. Dan ontdekken Charlie en Brenda dat ze – zonder het te weten – hebben meegewerkt aan een gruwelijk wapen dat de wereld voorgoed verandert. Hun wereld stort in. Het trekt diepe sporen in hun relatie. Maar gaandeweg ontdekken Brenda en Charlie troost en hoop in de schoonheid van muziek.
Nacht die mijn leven voorgoed veranderde

Nacht die mijn leven voorgoed veranderde

CategorieRomans, thrillers, verhalen
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's95
ISBN9789029732277

Prijs
€ 5,99
Aantal

Over Nacht die mijn leven voorgoed veranderde

Een aangrijpende novelle over een Joodse jongen die na de oorlog verder moet met een levenslang trauma, gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

De nacht die mijn leven voorgoed veranderde is een aangrijpende novelle die zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog en de periode erna. Hoofdpersoon is Kasriël, een Joodse opa die het verschrikkelijke geheim dat hij al zijn hele leven met zich meedraagt, eindelijk onthult aan zijn kleindochter Mirjam. Zijn verhaal begint in Polen, waar hij als kleine jongen met zijn familie wordt opgepakt. De rest van zijn kindertijd brengt hij door in getto’s en concentratiekampen. Het lukt hem om te overleven en voor zijn broertje te zorgen, maar daarvoor betaalt hij een hoge prijs. Na de oorlog vertrekt hij naar Amerika, waar hij zijn verhaal begraaft en al het contact met zijn verleden verbreekt. Teruggekomen in Europa praat hij voor het eerst in zijn leven over het afschuwelijke geheim dat hem al jaren heeft verteerd.

Een verhaal over oorlogstrauma’s en het leven dat daarop volgt. Gebaseerd op ware gebeurtenissen.
Verkeerd verbonden

Verkeerd verbonden

CategorieRomans, thrillers, verhalen
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's350
ISBN9789493208476

Prijs
€ 20,99
Aantal

Over Verkeerd verbonden

Verkeerd verbonden is het tweede deel van de serie Liefde over de lijn.

Is het opwindende liefdesbriefje dat ze krijgt het antwoord op haar diepste wens? Emma Sutton weet dat ze tevreden zou moeten zijn met haar leven. Ze werkt bij het Centrale Telegraafkantoor en achter het pension waar ze woont, is een lapje grond waar ze naar hartenlust kan tuinieren, haar grote passie. Maar sinds ze haar ouders als kind verloor, verlangt ze naar een eigen gezin en de stabiliteit en vastigheid die dat biedt. Dan ontmoet ze onverwacht een knappe ingenieur en als hij haar een opwindend liefdesbriefje stuurt, lijkt haar diepste wens uit te komen.

Mitchell Harris' scherpzinnigheid en zijn vaardige pen hebben ervoor gezorgd dat hij er wel bij vaart. Dat de vrouw van zijn dromen slechts twee verdiepingen boven hem werkt, zou zijn leven perfect moeten maken. Maar door een ongeluk in zijn kindertijd is Mitchell ervan overtuigd dat hij nooit de liefde van een vrouw zal winnen, vooral niet die van Emma. Als zijn beste vriend - degene die ooit zijn leven heeft gered - eveneens verliefd wordt op Emma en vraagt om zijn hulp om haar liefdesbrieven te schrijven, moet Mitchell kiezen tussen verlangen en loyaliteit.
Voor altijd de mijne

Voor altijd de mijne

CategorieRomans, thrillers, verhalen
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's418
ISBN9789493208490

Prijs
€ 21,50
Aantal

Over Voor altijd de mijne

Celia Park heeft Ty Porter altijd al onweerstaanbaar gevonden. Als ze hem tijdens een weekendje weg onverwacht tegen het lijf loopt, gebeurt wat ze nooit had kunnen dromen: de ontmoeting loopt uit in een wervelwindromance met als gevolg een halsoverkop gesloten huwelijk. Al het geluk van de wereld lijkt haar opeens toe te lachen en ze kijkt ernaar uit om Ty’s vrouw te zijn, maar dan onthult Ty dat hij er nog niet aan toe is om zich te settelen en, nog belangrijker, dat hij een vriendin heeft. Celia neemt zich voor om hem nooit meer aan te kijken.

In de zesenhalf jaar die volgen, zet Celia haar droom om een eigen koffiezaak te openen in de ijskast, om in plaats daarvan een vast salaris te verdienen, zodat ze haar dochter Addie alles kan geven wat zij nodig heeft. Ondertussen weet Ty al zijn doelen te bereiken. Althans, hij dacht dat hem dat was gelukt, maar dan staat hij ineens oog in oog met de vrouw die hij niet kan vergeten en een kind waarvan hij niet wist dat hij het heeft.

Dat verandert alles voor beiden en Ty neemt zich voor om Celia ervan te overtuigen dat hij nu wél klaar is voor liefde. Maar is het nog op tijd om hun huwelijk, dat zo snel nadat het werd gesloten weer strandde, te redden?

Voor altijd de mijne is het tweede deel van de romantische serie De familie Porter. Eerder verscheen Zonder twijfel de jouwe.
Oog in oog met Jozua

Oog in oog met Jozua

CategorieStudieboeken
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's172
ISBN9789064512940

Prijs
€ 16,95
Aantal

Over Oog in oog met Jozua

"Oog in oog met JOZUA" is een biografie van de legendarische Jozua. De schrijver neemt u mee door heel zijn kleurrijke leven, van Egypte naar Kanaän. Onder zijn leiding neemt het volk Israël zijn erfdeel in bezit. Er zijn veel obstakels, maar met Gods hulp worden ze allemaal overwonnen. Daardoor is het een verhaal vol praktische lessen. Jozua is een markant beeld van Jezus Christus. Ook Hij brengt mensen vanuit de woestijn van het leven naar een "Beloofd Land''. Hij kan mensen veranderen en vernieuwen! Door Hem kan men zijn geestelijk erfdeel in bezit nemen.

het levensverhaal van Jozua is ook profetisch. Zoals Jozua de vijand uit Kanaän verdrijft, zo zal Jezus eenmaal met de vijanden van Israël afrekenen en vrede brengen in het Midden-Oosten. Daarom is het verhaal uiterst actueel. "Oog in oog met JOZUA" is een boek om in één adem uit te lezen, maar ook een studieboek. Bij elk hoofdstuk staan er vragen en voetnoten. Dat maakt het boek geschikt voor zelfstudie en ook voor Bijbelkringen.

Eerder verscheen ook in de serie ‘Oog in oog’:

Oog in oog met Hizika

Oog in oog met Jakob
Zegen door Israel

Zegen door Israel

CategorieIsraël en eindtijd
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's176
ISBN9789082000320

Prijs
€ 12,95
Aantal

Over Zegen door Israel

Israël...Het land roept vele emoties op en iedereen lijkt een andere mening te hebben over het belang van het volk in het plan van God. Het gaat in de Bijbel bijna uitsluitend over wat God voor en door Israël heeft gedaan in deze wereld. Vrijwel alle gebeurtenissen van zowel het Oude als het Nieuwe Testament spelen zich af in Israël. De afgelopen tweeduizend jaar heeft het christendom echter beweerd dat het over en uit was met Gods bijzondere plan met Israël. Klopt dat wel?
Vanaf het midden van de negentiende eeuw keerde Joden terug naar het beloofde land en in de twintigste eeuw kwam Israël weer op de kaart van de wereld te staan. Hoe zien we dat in het licht van wat de Bijbel over Israël zegt?
Speelt Israël nog een rol in Gods verlossingsplan voor deze wereld? Wat hebben de terugkeer van de Joden naar het land en het ontstaan van de staat te maken met het Evangelie? Wat is een Bijbelse visie op Israël en hoe kunnen wij op een goede manier betrokken raken bij Israël, zonder in extremen te vervallen of af te dwalen van het Evangelie?
Zegen door Israël is bedoeld als een gemakkelijk leesbaar boek dat antwoord geeft op deze en andere vragen. Oscar Lohuis verbleef twee weken alleen in Jeruzalem en heeft in die korte periode het grootste deel van dit boek geschreven. Hij neemt u mee, zowel naar wat hij heeft gezien en meegemaakt tijdens zijn reizen door Israël, als naar de ontdekkingen die hij heeft gedaan in de Bijbel over Gods plan met Israël. Een Bijbelse visie op Israël geeft ons meer zicht op wat het Evangelie van Jezus Christis inhoudt.
Oscar Lohuis is predikant en werkt als rondreizend spreker en schrijver. Kijk voor preken, artikelen en meer informatie op goednieuwsbediening.nl
Jezus redt - leeft - komt

Jezus redt - leeft - komt

CategorieIsraël en eindtijd
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's79
ISBN9789066032026

Prijs
€ 5,00
Aantal

Over Jezus redt - leeft - komt

Jezus redt is voor velen een bekende waarheid. Maar kennen we de geweldige gevolgen hiervan?
Weten we wat de woorden van Jezus leeft voor zowel de hemel als voor ons persoonlijke leven betekenen?
Springt ons hart van vreugde op als we de kostbare waarheid horen dat Jezus komt? Of ontnemen de zorgen van de wereld ons zicht op het beste dat nog moet komen?

In dit boek laten verschillende auteurs op hun eigen wijze zien hoe de boodschap ‘Jezus redt – leeft – komt’ al het andere van het leven overtreft. Door de Bijbelteksten, persoonlijke toepassingen en duidelijke uitleg is dit boek een aanmoediging voor christenen en niet-christenen.
God houdt van je!

God houdt van je!

CategorieBijbels
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's40
ISBN9789033835186

Prijs
€ 12,99
Aantal

Over God houdt van je!

In God houdt van je! ontdekken kinderen dat ze in Gods ogen ongelooflijk waardevol zijn. Door middel van achttien bijbelverhalen leren kinderen ontdekken dat Gods liefde in elk bijbelverhaal naar voren komt, dat Hij ieder kind al kende voordat Hij de wereld maakte en dat Hij mooie plannen voor ze heeft! Elk bijbelverhaal wordt ondersteund door zorgvuldig gekozen en bekende bijbelverzen, die de waarheid in elk verhaal benadrukken.
Laatste waarschuwing (deel 3)

Laatste waarschuwing (deel 3)

CategorieBoeken
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's428
ISBN9789029733380

Prijs
€ 15,00
Aantal

Over Laatste waarschuwing (deel 3)

De ACTIE van €15,- voor dit boek loopt tot 1 september 2022

Het derde deel van Rosenbergs bloedstollende en actuele thrillerserie starring New York Times buitenlandcorrespondent J.B. Collins.

De president van de VS is ervan overtuigd: ISIS is ernstig verzwakt en staat op het punt voorgoed door Amerikaanse troepen verslagen te worden. J.B. Collins, buitenlandcorrespondent van de New York Times, weet echter dat de president zich gruwelijk vergist. Het Midden-Oosten staat in brand, de Israëlische minister-president is dood en Amman een ruïne - Collins vreest een catastrofale aanslag op Amerikaans grondgebied. Een grootscheepse jacht op de leider van isis is de enige manier om de aanslag tegen te houden en Amerikaanse levens te sparen. Maar zal de president naar hem luisteren voor het te laat is?

In de serie over New York Times-buitenlandcorrespondent J.B. Collins verscheen ook:
Deel 1 Het derde doelwit
Deel 2 De eerste gijzelaar
Het derde doelwit (deel 1)

Het derde doelwit (deel 1)

CategorieBoeken
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's411
ISBN9789029733373

Prijs
€ 15,00
Aantal

Over Het derde doelwit (deel 1)

De ACTIE van €15,- voor dit boek loopt tot 1 september 2022

Het eerste deel van Rosenbergs bloedstollende en actuele thrillerserie starring New York Times buitenlandcorrespondent J.B. Collins.

Als J.B. Collins, de buitenlandcorrespondent van The New York Times, ter ore komt dat een splintergroepering van Al-Qaida met de naam IS in Syrië chemische wapens in bezit heeft, weet hij onmiddellijk één ding zeker: dit verhaal moet hij koste wat het kost volgen. Heeft de leider van de jihadistische groepering inderdaad chemische wapens? Zo ja: wat is het doelwit? Amerika? Israël? Of is er een derde doelwit? De Amerikaanse president staat op het punt het Midden-Oosten te bezoeken, maar in deze gespannen tijden is dat een vrijwel zekere aanleiding tot een escalatie van conflicten. Kan Collins zijn invloed aanwenden voordat het te laat is? Of zullen de terroristen erin slagen talloze mensen te doden tijdens een aanval op het derde doelwit?

In de serie over New York Times-buitenlandcorrespondent J.B. Collins verscheen ook:
Deel 2 De eerste gijzelaar
Deel 3 Laatste waarschuwing
Allah of Jezus

Allah of Jezus

CategorieBijbelstudie
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's351
ISBN978904352890

Prijs
€ 24,99
Aantal

Over Allah of Jezus

Zowel moslims als christenen geloven dat er maar één God is, maar is dat Allah of Jezus?

In zijn persoonlijke en toegankelijke stijl beantwoordt Nabeel Qureshi de belangrijkste vragen over de islam, en maakt hij een vergelijking met het christendom. Op basis van persoonlijke verhalen en ontmoetingen en wetenschappelijk onderzoek werpt dit boek nieuw licht op het ontstaan van de twee wereldreligies. De bewijzen die Nabeel vond veranderden zijn hart en zijn leven, en dat van vele anderen.

"Het zou mooi zijn als moslims dit boek samen met christenen zouden durven lezen. Nabeel Qureshi slaagt er namelijk in om op heel duidelijke wijze uit te leggen wat het christelijk geloof inhoudt en op welke wijze het verschilt van de islam."
Bernhard Reitsma, bijzonder hoogleraar(VU), HBO Lector (CHE) en auteur van het boek Kwetsbare liefde. De kerk, de islam en de drie-enige God.

"Deze persoonlijke zoektocht naar de waarheid is uniek vanwege de combinatie van intellectuele diepgang en persoonlijke warmte. Analystisch scherp en tegelijk bewogen door passie voor de ander geeft Nabeel Qureshi veel mee dat zowel christenen als moslims verder kan helpen in hun eigen zoektocht."
Cees Rentier, predikant directeur stichting Evangelie & Moslims
Gods grote plan

Gods grote plan

CategorieBijbels
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's640
ISBN9789059992030

Prijs
€ 29,95
Aantal

Over Gods grote plan

Kinderbijbels zijn er in alle soorten en maten. Maar wat ze allemaal gemeen hebben is dat ze nooit de hele Bijbel bevatten en dus eigenlijk een bundeling losse bijbelverhalen zijn. Hoe leer je je kinderen dan wat de rode draad is in al die verhalen? In Gods grote plan vind je bekende en minder bekende bijbelverhalen. Daarnaast vind je kaders die je helpen om die grote lijn te zien. Bij de verhalen uit het Oude Testament tref je kaderteksten die vooruitwijzen naar de beloofde Messias van Israël, onze Heere Jezus Christus. En bij de verhalen uit het Nieuwe Testament vind je de Beloofd=beloofd kaders, die laten zien hoe de Heere Jezus beloften van God uit het Oude Testament vervulde. Speciale aandacht is er voor de plaats van het volk Israël in dat grote plan van God.

Verder zijn er teksten om uit je hoofd te leren en gedeelten waarin de verhalen worden toegepast op het leven van kinderen nu, met gespreksvragen. Zo bevat deze prachtig uitgevoerde (dikke, 640 pagina's) bijbel een schat aan materiaal voor jong en oud (leeftijd 6-120); een echte gezinsbijbel dus. Deze uitgave realiseren we in samenwerking met Stichting Israël en de Bijbel.
Breinkrakers 5

Breinkrakers 5

CategorieSpellen
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's31
ISBN9789493200579

Prijs
€ 4,95
Aantal

Over Breinkrakers 5

22 quizpuzzels, woordzoekers, quizfilippinos en andere puzzels zorgen voor urenlang puzzelplezier.
Dit is jouw moment

Dit is jouw moment

CategorieChristen-zijn
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's240
ISBN9789033802805

Prijs
€ 20,99
Aantal

Over Dit is jouw moment

Sta je voor een uitdaging in je leven of zit je in een situatie die uitzichtloos lijkt? Laat het verhaal van Ester je dan hoop geven: er komt verlossing! Koningin Ester verborg haar Joodse identiteit. Voor iedereen was ze puur Perzisch. Maar toen nam de koning een besluit dat Esters volk zou vernietigen. Ze moest moeilijke keuzes maken. Zou ze zwijgen of zou ze spreken? Zou ze naar de koning gaan of niet? Ester had kunnen weigeren. Ze had versteend van angst kunnen blijven staan. Maar ze sprak. Ze ging. En God gebruikte haar om een volk te redden. Het is niet overdreven om te zeggen dat Esters moed de loop van de geschiedenis heeft veranderd. Het is ook niet overdreven om te zeggen dat God hetzelfde met jou kan doen. De bemoedigende boodschap in dit boek helpt je om uitdagingen aan te gaan en om je plek en verantwoordelijkheid in deze wereld te vinden.
Elke dag rekenen op God

Elke dag rekenen op God

CategorieDagboeken
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's384
ISBN9789033802799

Prijs
€ 22,50
Aantal

Over Elke dag rekenen op God

Of je nu bezorgd bent over vandaag, voor een nieuwe uitdaging staat of angst hebt voor de toekomst, ontdek in dit dagboek van Max Lucado hoe Gods beloften van trouw, kracht en troost je op de weg van rust en vrede kunnen brengen. Wat er ook gebeurt in deze steeds veranderende wereld, God nodigt ons uit om op Hem te rekenen, want Hij verandert nooit. Zijn trouw is eeuwig. Dit dagboek met 365 korte, inspirerende dagteksten en bijbelcitaten is een perfect cadeau voor iedereen die bemoediging zoekt in moeilijke tijden of God beter wil leren kennen.
Veilig in de storm

Veilig in de storm

CategorieKinderboeken
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's32
ISBN9789087820893

Prijs
€ 12,50
Aantal

Over Veilig in de storm

Petrus gaat met zijn vriend Jezus vissen. Jezus is moe en valt in slaap. Hij slaapt diep, Hij wordt zelfs niet wakker van de storm. Petrus is bang dat de boot omslaat...
Gebaseerd op het Bijbelverhaal uit Markus 4:35-41.

Andere delen in deze serie zijn:
- Schaapje is zoek
- Dank U, lieve God
- Kom maar bij Mij
Mysterie van de Rode Zee - deel 1 (DVD)

Mysterie van de Rode Zee - deel 1 (DVD)

CategorieCD's / DVD's
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's
ISBN

Prijs
€ 14,99
Aantal

Over Mysterie van de Rode Zee - deel 1 (DVD)

Zoeken naar bewijs
Het mysterie van de Rode Zee


Een van de meest tot de verbeelding sprekende verhalen uit de Bijbel is de doortocht van Mozes en de Israëlieten door de Rode Zee. Na een lange tocht door de woestijn lijken ze ingeklemd tussen de zee die voor hen ligt en de legers van de farao die hen achtervolgen. Een wonder van God zorgt voor een spectaculaire redding. Maar is dit allemaal echt gebeurd? En zo ja, waar vond dit wonder dan plaats?
Kom maar bij Mij

Kom maar bij Mij

CategorieKinderboeken
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's32
ISBN9789087820886

Prijs
€ 12,50
Aantal

Over Kom maar bij Mij

Levi en Eva willen Jezus zien maar er staan veel grote mensen om Hem heen. Er is ook een boze meneer die hen telkens wegstuurt. Toch geven Eva en Levi niet op...
Gebaseerd op het Bijbelverhaal uit Markus 10:13-16

Andere delen in deze serie zijn:
- Schaapje is zoek
- Veilig in de storm
- Dank U, lieve God
Dank U lieve God

Dank U lieve God

CategorieKinderboeken
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's32
ISBN9789087820916

Prijs
€ 12,50
Aantal

Over Dank U lieve God

Dank U voor de zon, de meeuwen, dat ik spelen mag in ‘t zand, voor het ijsje en de golven, voor de schelpen op het strand. In dit boekje staan 15 versjes om samen te danken voor wat God ons geeft. Zo leren kinderen al jong dat niets vanzelfsprekend is.

Andere delen in deze serie zijn:
- Schaapje is zoek
- Veilig in de storm
- Kom maar bij Mij
Schaapje is zoek

Schaapje is zoek

CategorieKinderboeken
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's32
ISBN9789087820923

Prijs
€ 12,50
Aantal

Over Schaapje is zoek

Saartje mag voor het eerst met de herder mee naar buiten. Wat is ze blij! Maar Saar let niet goed op en verdwaalt... Wordt Saartje op tijd gevonden?
Gebaseerd op het Bijbelverhaal uit Lukas 15:1-7

Andere delen in deze serie zijn:
- Veilig in de storm
- Kom maar bij Mij
- Dank U, lieve God
Een nieuw begin

Een nieuw begin

CategorieRomans, thrillers, verhalen
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's343
ISBN9789493208483

Prijs
€ 20,99
Aantal

Over Een nieuw begin

Susie Masts leven in Lancaster County is gevormd door de tragische dood van haar vader en haar broer. Nu, op tweeëntwintigjarige leeftijd, is Susie nog steeds ongetrouwd, ondanks dat ze al lange tijd verliefd is op haar vriend Obie Yoder. Als haar moeders gezondheid verslechtert en haar jongere zus antwoorden wil hebben op haar vragen over haar adoptie, krijgt Susie er nog meer zorgen bij en lijkt de kans dat ze nog meer dierbare mensen gaat verliezen. Zullen lang verborgen familiegeheimen en gemiste kansen Susies hoop voor de toekomst doven? Of is wat nu het einde lijkt slechts een nieuw begin?
Mijn land mijn bloed

Mijn land mijn bloed

CategorieRomans, thrillers, verhalen
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's382
ISBN9789029732338

Prijs
€ 21,99
Aantal

Over Mijn land mijn bloed

Een indringende en actuele roman die meerdere perspectieven biedt op het Israëlisch-Palestijns conflict.

Mijn land, mijn bloed van Eline Rosenhart speelt zich af in Tel Aviv, 2015. Spanningen rondom de al-Aqsa-moskee in Jeruzalem leiden tot een nieuwe golf van geweld. De diepgewortelde idealen van drie jonge mensen worden op de proef gesteld.

De Palestijnse Wael werkt illegaal in de bouw in Tel Aviv. Hij verlangt naar een toekomst met zijn verloofde, met wie hij pas mag trouwen als zijn huis in Bethlehem is afgebouwd. De Israëlische Yahav keert na een verbroken relatie terug naar haar ouderlijk huis in een buitenwijk van Tel Aviv. Onverschrokken grijpt ze iedere gelegenheid aan om te strijden voor haar linkse idealen. De Nederlandse vrijwilligster Nienke ontdekt de sociale verdeeldheid binnen de Israëlische maatschappij in het dagelijks leven en in haar relatie met Yahavs tweelingbroer.

Na enkele dramatische gebeurtenissen moeten Wael, Yahav en Nienke ingrijpende beslissingen nemen die hun toekomst compleet zal veranderen.

Eline Rosenhart schreef eerder de succesvolle roman Ik zal verborgen zijn en de Young Adult-roman In liefde verbonden. Ze studeerde Geschiedenis van het Midden-Oosten en Afrika aan de Universiteit van Tel Aviv en woonde ruim acht jaar in Israël.
Een gewaagde beklimming

Een gewaagde beklimming

CategorieRomans, thrillers, verhalen
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's347
ISBN9789493208506

Prijs
€ 20,99
Aantal

Over Een gewaagde beklimming

Deel 3 in de serie Wonderen van de natuur
Washington, 1893. Als de plaatselijke suff ragettegroep Caroline Baxter vraagt om de Mount Rainier te beklimmen om bekendheid te verwerven voor hun zaak, stemt ze daarmee in. Dit moet ze doen en het moet lukken ook, aangezien haar moeder haar een ultimatum stelt: als ze faalt, moet Cora trouwen met de man die haar moeder kiest. Cora vraagt berggids Nathan Hardee om hulp en na enige aarzeling gaat hij in op haar verzoek. Zo komt het dat ze samen op weg gaan. Maar onderweg blijkt hun een aantal onaangename verrassingen te wachten en algauw wordt de beklimming een gewaagde onderneming.

Eerder verschenen:
Deel 1 Dwars door de wildernis
Deel 2 Een missie vol gevaar
De dominee van Gaza

De dominee van Gaza

CategorieLevensverhalen
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's151
ISBN9789059991903

Prijs
€ 16,50
Aantal

Over De dominee van Gaza

De Gazastrook. Een smalle strook land, van ongeveer 10 kilometer breed en 40 kilometer lang, waarop maar liefst 2 miljoen mensen leven, waarvan de meesten in vluchtelingenkampen. In 2005 trok het Israëlische leger zich terug uit het gebied en werden Israëlische nederzettingen ontmanteld. Twee jaar later greep de Hamasbeweging de macht bij lokale verkiezingen en sindsdien is er sprake van een bijna continu gewapend
conflict met de grote buur Israël. Waar Arabische christenen onder de Palestijnse Autoriteit een zekere mate van vrijheid genieten om hun geloof te belijden, is dat onder Hamas veel moeilijker.

De meeste Palestijnse christenen in Gaza behoren tot de Grieks-Orthodoxe Kerk en tonen weinig
tolerantie tegenover christenen van andere denominaties. Dominee Hanna Massad groeide op in zo’n orthodox gezin. Geloven was vooral religie, maar Hanna verlangde naar meer, naar een relatie met zijn Schepper. Hij groeide op te midden van haat, onrecht en geweld, maar toen hij tot geloof kwam leerde hij liefhebben.
Met zijn leven laat hij zien wat Jezus hem voorleefde tijdens Zijn rondwandeling op aarde. In De dominee van Gaza vertelt hij zijn indrukwekkende levensverhaal
10 Joden 1 Messias

10 Joden 1 Messias

CategorieIsraël en eindtijd
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's135
ISBN9789059992160

Prijs
€ 14,95
Aantal

Over 10 Joden 1 Messias

In 1948 werd de staat Israël gesticht. Er woonden toen slechts 23 Messiaanse Joden in het land. Vandaag de dag wordt hun aantal op ongeveer 20.000 geschat. Was aan het begin van onze eeuw een Messiasbelijdende Jood nog een zeldzaamheid in Israël, vandaag kent bijna iedere Israëliër wel iemand die in Jesjoea gelooft als de Messias van Israël. De Messiaanse beweging is nog steeds een kleine minderheid, maar wel een groeiende minderheid.

Toch voelen deze Messiasbelijdende Israëliërs zich vaak eenzaam. Ze krijgen te maken met afwijzing, uitsluiting en discriminatie door hun Joodse familie en omgeving, en hun behoefte aan contact met medegelovigen is groot. We hopen met dit boek de Joodse gelovigen in Israël dichter bij je hart te brengen.

In 10 Joden, 1 Messias (auteur: Jacqueline Looman) maak je kennis met tien Israëliërs die vertellen over hun geloof in de Here Jezus. Ze wonen allemaal in het land, maar hebben totaal verschillende achtergronden. Daarom krijg je ook informatie over die achtergronden. Je leert dat Israël een immigrantenland is, je leert over de geschiedenis van de Messiaanse beweging, over ultraorthodoxe Joden, Ethiopische Joden en Russische Joden. Al die verhalen maken één ding duidelijk: Joodse mensen moeten bekendgemaakt worden met hun Messias. En als ze Hem dan leren kennen, voelen ze zich vaak meer Joods dan ooit te voren.

Uitgave in samenwerking met Stichting Israël en de Bijbel.
Wat zegt de bijbel over de toekomst?

Wat zegt de bijbel over de toekomst?

CategorieIsraël en eindtijd
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's123
ISBN9789492234896

Prijs
€ 14,95
Aantal

Over Wat zegt de bijbel over de toekomst?

Iedereen kan voorspellingen doen over de toekomst. Maar de vraag die beantwoord moet worden, is: Wat heeft Gód voorzegd?
De ‘eindtijd’ is een van de theologische onderwerpen waarover mensen allerlei speculatieve ideeën hebben. Laat je niet meeslepen door de vele doemscenario’s die op internet te vinden zijn, maar richt je op het Woord van God, want alleen daarin vind je betrouwbare informatie over de toekomst.

Dr. Charles Dyer is een kenner van de Bijbelse profetie en een autoriteit op het gebied van de geschiedenis en religie van het Midden-Oosten. In Wat zegt de Bijbel over de toekomst? deelt hij inzichten over de eindtijd die niet gebaseerd zijn op fantasieën van zelfbenoemde profeten van tegenwoordig, maar op de openbaring van God Zelf. De Bijbel zegt veel over de toekomst en het is belangrijk om die profetieën te bestuderen. Laat je daarom door dr. Dyer meenemen naar de Schrift. Je zult antwoorden krijgen op vragen als:

- Leven we nu in de eindtijd?
- Zijn pandemieën zoals COVID-19 een vervulling van Bijbelse profetie?
- Wat is de profetie van Gog en Magog in Ezechiël 38–39? Gaat het om een Russische invasie in Israël?
- Wat is de slag bij Armageddon?
- Wat is de volgende gebeurtenis op Gods profetische kalender?
- Waar vinden we de Verenigde Staten in de Bijbelse profetie?

En op de belangrijkste vraag:
- Als Bijbelse profetie waar is, welke uitwerking moet die dan hebben in mijn leven vandaag?

God heeft ons de Bijbelse profetie niet gegeven om onze verbeelding te prikkelen of onze intellectuele
nieuwsgierigheid te bevredigen. Hij wil dat wij kennis hebben van de eindtijd, zodat we verwachtend uitzien naar de volvoering van Zijn plannen. Met een Bijbels inzicht in de toekomst kun je vandaag met hoop en vertrouwen leven!
Opeens ben ik weg

Opeens ben ik weg

CategorieIsraël en eindtijd
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's30
ISBN9789083063928

Prijs
€ 4,95
Aantal

Over Opeens ben ik weg

Er komt een dag dat wereldwijd miljoenen mensen opeens verdwijnen. Op hetzelfde moment. We weten niet precies wanneer dit gaat gebeuren, maar het duurt niet lang meer. Dan ligt dit boekje misschien in het lege huis van een familielid of vriend…

- Waar zijn die mensen gebleven?
- Wat gaat er nu dan gebeuren?
- Hoe moet het nou met mij?
- Wanneer het nog niet gebeurd is… hoe weten we zeker dat het binnenkort zal zijn?
- Hoe kan ik me voorbereiden, zodat ik erbij ben?

Dit boekje geeft duidelijke antwoorden op deze vragen. Leg het daarom goed zichtbaar ergens in huis neer.
Spiegelen

Spiegelen

CategorieDagboeken
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's384
ISBN9789083117355

Prijs
€ 24,95
Aantal

Over Spiegelen

Dit bijbelse bemoedigingsdagboek fungeert als een spiegel. Een jaar lang word je aan de hand van een bijbeltekst meegenomen in alledaagse situaties waarin je jezelf herkent. In dit alles wil dit dagboek je helpen dicht bij de Heer Jezus te leven, zodat je Zijn liefde dag in dag uit mag weerspiegelen.

Anton werkte enkele jaren als kok op de MV Logos, het boekenschip van Operatie Mobilisatie. Hij richtte met vrienden een hulporganisatie op, waarmee hij dertig jaar lang hulptransporten verzorgde naar Roemenië, waar hij naast prachtige avonturen ook bijzondere getuigenissen van Gods liefde meemaakte. Ook was Anton actief als activiteitenbegeleider en maatschappelijk werker, onder andere binnen de GGZ.

In 2018 kreeg Anton naast de ziekte van Bechterew de diagnose MS. Er kwam een abrupt einde aan zijn werkzame leven en hij werd volledig afgekeurd. Door te gaan schrijven heeft Anton invulling weten te geven aan een nieuw bestaan. De wijsheid en levenservaring die hij heeft opgedaan geeft hij mede met dit bemoedigende dagboek graag door.
Christus' leerzame onderwijs door gelijk

Christus' leerzame onderwijs door gelijk

CategorieBijbelstudie
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's380
ISBN9789059075900

Prijs
€ 15,95
Aantal

Over Christus' leerzame onderwijs door gelijk

Deel 2 - o.a. Mattheüs 24-25, Lukas 15

Met dit schitterende boek hebt u deel 2 van een tweedelige uitleg over de gelijkenissen in handen. Dit deel houdt zich vooral bezig met gelijkenissen Mattheüs 24 en 25, en vervolgens met die in Markus, Lukas en Johannes.

In Zijn grote genade maakt God ons in Zijn Woord bekend met Zijn verheven gedachten van liefde en wijsheid. Dat doet Hij op verschillende manieren. Naast rechtstreeks onderwijs gebruikt Hij ook beeldende en symbolische vormen. De Heere Jezus heeft, toen Hij op aarde was, zelfs een aanzienlijk deel van Zijn onderwijs gegeven in de vorm van gelijkenissen.

Wat zijn gelijkenissen? Wat is de zeggingskracht en betekenis ervan? Wat zijn de grenzen ervan? Open Gods Woord en bestudeer dit prachtige, diepgaande thema aan de hand van dit Bijbelstudieboek, en u zult de rijke zegen van de studie van de gelijkenissen voor uzelf ervaren!
Voorbij de Jihad

Voorbij de Jihad

CategorieLevensverhalen
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's318
ISBN9789492433626

Prijs
€ 22,99
Aantal

Over Voorbij de Jihad

Esther Ahmad groeit op in een radicaliserend gezin in Pakistan. Verschillende familieleden sterven als jihadist en ook Esther meldt zich vrijwillig voor de jihad om ongelovigen te doden. Maar kort voor ze naar het trainingskamp vertrekt, slaat de twijfel toe en ze vraagt uitstel. In deze tijd komt ze in aanraking met een christen en begint ze in de Bijbel te lezen. Esther komt in het geheim tot geloof in Jezus Christus. Als dat openbaar komt, ziet ze de dood in de ogen. Voor de boze menigte de kans krijgt haar te lynchen, laat Esthers vader haar in gesprek gaan met imams, in de hoop haar terug te brengen tot de islam. Die gesprekken lopen anders dan verwacht. Esther slaagt er uiteindelijk in haar woonplaats en later haar land te ontvluchten. Voorbij de Jihad geeft een boeiend beeld van het leven van moslims en christenen in Pakistan. Maar vooral is het een verbazend en bemoedigend verhaal over de kracht van Gods genade, die werkt op de meest onwaarschijnlijke plaatsen en in de meest onwaarschijnlijke mensen.
Het kersenspoor

Het kersenspoor

CategorieRomans, thrillers, verhalen
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's400
ISBN9789029732680

Prijs
€ 21,99
Aantal

Over Het kersenspoor

Een aangrijpende historische roman over een reddingsmissie op het Franse platteland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In ‘Het kersenspoor’ van Sarah Steele redt een dappere schooljuf tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven van talloze Joodse kinderen. De kersenboomgaard waar zij woont vormt het middelpunt van wat de ‘kersenroute’ genoemd wordt. Via deze route worden de kinderen naar het niet-bezette deel van Frankrijk gesmokkeld. Maar de missie wordt steeds gevaarlijker…

Ruim zeventig jaar later vindt een jonge vrouw een brief van haar overleden grootmoeder, waarna ze op onderzoek uit gaat. Hoe is het afgelopen met de dappere vrouw die zo veel kinderen wist te redden, maar die uiteindelijk zelf ook moest vluchten?
Perikelen om de oude kruidenierswinkel

Perikelen om de oude kruidenierswinkel

CategorieRomans
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's336
ISBN9789064513770

Prijs
€ 22,50
Aantal

Over Perikelen om de oude kruidenierswinkel

Heden Sarah Ashby keert terug naar haar ouderlijk huis, vastbesloten om eindelijk haar droom te verwezenlijken om samen met haar moeder en grootmoeder het familiebedrijf te runnen. Als haar moeder, Rosemary, aankondigt dat de oude kruidenierswinkel gaat sluiten, bedenken Sarah en haar grootmoeder, Glory Ann, een plan om de winkel te redden. Maar Rosemary heeft haar hele leven gewerkt om ervoor te zorgen dat haar dochter nooit in haar voetsporen treedt. Ze heeft zo haar redenen, maar de echte zal ze zeker nooit onthullen.

1965 Glory Ann bekent aan haar familie dat ze zwanger is van de baby van haar overleden verloofde. Onder druk gezet in een verstandshuwelijk met een winkelier om de reputatie van haar familie te behouden, zweert Glory Ann nooit meer lief te hebben. Maar sommige beloften worden niet zo gemakkelijk nagekomen als ze zich had voorgesteld.

Dit tweeledige verhaal van Amanda Cox gaat over de complexiteit van de moeder-dochterrelatie, de manier waarop de geheimen die we bewaren ons leven en dat van anderen vormgeven, en de genezende kracht van het vertellen van de waarheid.


“Mooi, inspirerend, emotioneel, meesterlijk.” --Heidi Chiavaroli, Carol Award-winnend auteur van Het huis tussen de appelbomen en De theekist.

“Lumineus, prachtig ... een verhaal van het fijnste soort.” --Amanda Barratt, auteur van De witte roos en Dietrich, mijn liefste.
Operatie Joktan

Operatie Joktan

CategorieRomans
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's384
ISBN9789064513794

Prijs
€ 22,50
Aantal

Over Operatie Joktan

Nir Tavor is een talentvol geheim agent bij de Israëlische Mossad…
Nicole le Roux is een fotomodel met een geheim talent…

Een terreuraanslag brengt hen bij elkaar, maar door hun werk moeten ze elkaar loslaten – tot ze onverwachts worden opgeroepen en niet om elkaar heen kunnen.
Maar voor liefde hebben ze geen tijd. Het Midden-Oosten wordt bedreigd door radicale moslims en de twee bundelen hun krachten – Nicole’s computervaardigheden en Nirs ervaring met grondmissies – om deze extremisten te stoppen. Elke enerverende stap van hun operatie brengt hen dichter bij de waarheid – en meer in gevaar.

In dit spannende, eerste boek van een nieuwe reeks putten schrijvers Amir Tsarfati en Steve Yohn zowel uit ware gebeurtenissen als uit de kennis en ervaring die Amir in het Israëlische leger heeft opgedaan. Voor mensen die in Gods levensveranderende beloften geloven is Operatie Joktan een boek om in één adem uit te lezen en meer zicht op Israëls betekenis te krijgen.

Amir Tsarfati heeft ook deze boeken geschreven:
Het laatste uur
Onvoorstelbaar vooruitzicht
Gods meesterplan
Serie Uit Egypte

Serie Uit Egypte

CategorieZoeklichtuitgaven
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's1000
ISBN9789064513817

Prijs
€ 29,95
Aantal

Over Serie Uit Egypte

Serie Uit Egypte

Verbonden met de sterren - deel 1
Als slavin verkocht door haar vader en nu in de steek gelaten door de man met wie ze zou trouwen, moet de jonge Egyptische Kyra haar meesteres dienen die er genoegen in schept haar te vernederen. Kyra is erbij als verschrikkelijke plagen Egypte treffen.
Ze kiest ervoor om met de Hebreeërs mee te trekken, probeert haar vertrouwen op een voor haar onbekende God te stellen en voelt zich aangetrokken door een man die haar volk minacht. Alles wat ze kende laat ze achter en ze komt terecht in de woestijn waar vele beproevingen wachten...
Keert ze terug naar Egypte of geeft ze haar leven en toekomst geheel over in de handen van Yahweh, de God van de Hebreeërs?

In de schaduw van de storm - deel 2
Nadat ze met de andere Hebreeërs is ontsnapt uit Egypte verblijft Shira nu in vrijheid aan de voet van de berg Sinaï. Als het volk rebelleert door een gouden afgod te aanbidden, krijgt Shira door de chaos die daardoor ontstaat, een onverwachte kans om een vroedvrouw te assisteren. Deze ervaring wakkert een nieuw verlangen in haar aan. Ze weerstaat haar moeders wens om de weeftraditie in haar familie voort te zetten en volgt haar hartsverlangen om het vak van vroedvrouw te leren.
Wanneer een bevalling afschuwelijk misgaat, bevindt Shira zich in een onmogelijke situatie en gevangen door een man die haar verraden heeft. Als de twist tussen de Hebreeuwse vrouwen en de vreemdelingen die met hen meetrekken oplaait en gevaarlijk wordt, wordt Shira geconfronteerd met een diep weggestopte pijn uit haar verleden. Kan ze alles loslaten en zich richten op wie ze werkelijk is en haar toekomst hoopvol tegemoet zien?

Op de vleugels van de wind - deel 3
Zonder moeder en samen opgegroeid met haar broers, is de Kanaänitische Alanah niet onbekend met strijd. Als haar vader en broers worden gedood in een gevecht met de Hebreeërs, vermomt ze zichzelf en sluipt ze het slagveld op om haar familie te wreken. Het enige waar ze nooit op gerekend heeft, is dat ze het gevecht zou overleven.
Tobiah, een Hebreeuws krijger, die de meeste tijd op het slagveld heeft doorgebracht, is geschokt als hij een bewusteloze vrouw onder de slachtoffers vindt. Hij voelt zich gedwongen om haar naar een genezer in het Hebreeuwse kamp te brengen, maar is niet voorbereid op de gevolgen van wat hij bedoelde als een daad van barmhartigheid.Om te kunnen overleven, moet Alanah zich verenigen met haar vijand. Maar een verschrikkelijke gebeurtenis brengt haar in een nog groter gevaar.....

Meer dan 1000 pagina's leesplezier, geen € 65,40 maar slechts € 29,95
Openbaring van Jezus Christus

Openbaring van Jezus Christus

CategorieBijbelstudie
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's863
ISBN9789083105666

Prijs
€ 72,50
Aantal

Over Openbaring van Jezus Christus

Openbaring van Jezus Christus door Johannes
Bijbelverklaring

De vraag om uitleg over Openbaring te publiceren was al vaak gesteld aan Gert van de Weerd. Toch was niet altijd zeker dat hij hieraan gehoor zou geven. Openbaring is waarschijnlijk het meest becommentarieerde boek uit de Bijbel. Valt daar nog iets aan toe te voegen? Deze aanvankelijke twijfel viel weg na het bestuderen en verklaren van de profeten Ezechiël en Jesaja. Daarin vond hij de ontbrekende puzzelstukken om het boek Openbaring te begrijpen. In meer dan 850 pagina's onthult hij met meedogenloze trouw aan de grondtekst nieuwe inzichten over het Bijbelboek Openbaring.

De wijze van bestudering en uitleg die Van de Weerd volgt, is onafhankelijk en uniek. Hij heeft een eigen opvatting van Bijbeluitleg waarbij de grondtekst centraal staat. Hierdoor lukt het Van de Weerd inderdaad om iets nieuws toe te voegen aan de bestaande literatuur over het boek Openbaring. In Openbaring van Jezus Christus door Johannes zal de lezer ook weer een groot aantal verrassende opvattingen tegenkomen.

Van de Weerd komt tot zijn uitleg nadat de grondtekst minutieus is geanalyseerd en vertaald, vanuit een diep geloof dat de Schriften de geopenbaarde waarheid van God bevatten.
Vergeten rijkdom

Vergeten rijkdom

CategorieStudieboeken
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's739
ISBN9789064511646

Prijs
€ 22,50
Aantal

Over Vergeten rijkdom

Het Woord van God is een goudmijn. Ieder die erin delft, zal kunnen getuigen dat zijn ziel er al vaak 'een grote buit' (Ps. 119:162) in heeft gevonden. De schrijvers van dit boek willen de lezer meenemen naar die goudmijn. Het is hun bedoeling vergeten rijkdommen uit Gods Woord naar boven te halen en dat is hun met de hulp van de Heere ook gelukt.

In elke periode van de geschiedenis van de mensheid heeft God gehandeld om Zijn heerlijkheid te openbaren. Het verschil tussen Zijn omgang met de mens in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament wordt in dit boek aan de hand van vele Schriftplaatsen naar voren gebracht. De eenheid van de Schrift wordt daarbij gehandhaafd en aangetoond.

Thema's
• De verborgenheden
• Het eeuwig voornemen
• De gemeente
• Het lichaam van Christus
• De opname
• De bruiloft van het Lam
• De komst van de Heere

• De hoop van Israël
• Het Israël van God
• De aankondiging van het koninkrijk
• Het evangelie van het koninkrijk
• Het nieuwe verbond
• Het koninkrijk der hemelen
• De hemelse roeping
• De leer van Paulus

• De Olijfboom
• De uitverkiezing
• De beloften
• Het vrederijk
• Het nieuwe Jeruzalem
• De opstanding
• De 70 jaarweken
• De dag des Heren
• De beproeving van de mens
• Hermeneutiek
Bidden brengt je hart tot rust

Bidden brengt je hart tot rust

CategorieBoeken
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's64
ISBN9789077669822

Prijs
€ 9,95
Aantal

Over Bidden brengt je hart tot rust

Puttend uit eigen ervaringen deelt Elizabeth George haar inzichten, oprechte gebeden en favoriete Bijbelverzen met je, om je te helpen de meest moeilijke dingen van het leven aan te kunnen. Breng haar adviezen beschreven in de uitgave Bidden brengt je hart tot rust> in praktijk en ontdek dat het mogelijk is om de dag met een hart vol vrede tegemoet te zien.

De thema's in dit boekje:
• Ga je gebukt onder verantwoordelijkheden?
• Ben je bang voor wat er zou kunnen gebeuren?
• Zie je op tegen het nemen van beslissingen?
• Ben je bezorgd over je familie?
• Maak je je zorgen over je gezondheid?
• Ben je ongerust over je financiën?
• Maak je je druk over wat anderen van je denken?
• Ben je terneergedrukt door zonde?
Het laatste jaar van de oorlog

Het laatste jaar van de oorlog

CategorieRomans, thrillers, verhalen
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's445
ISBN9789029728706

Prijs
€ 22,99
Aantal

Over Het laatste jaar van de oorlog

'Het laatste jaar van de oorlog' van Susan Meissner is een historische roman over een Amerikaans meisje dat in 1943 met haar familie in een interneringskamp in Texas belandt.

Iowa, 1943. De veertienjarige Elise Sontag leidt een heel normaal leven, totdat haar vader wordt opgepakt op verdenking van nazisympathieën. Het gezin belandt in een interneringskamp in Texas. Beroofd van alles wat haar dierbaar is, raakt Elise bevriend met de Japans-Amerikaanse tiener Mariko. Achter het prikkeldraad dromen de meisjes van een toekomst als vrije jonge vrouwen.

Als Elise en Mariko allebei worden uitgezet, beloven ze elkaar weer te ontmoeten als ze 18 zijn. Maar het leven loopt anders. Elise komt met haar familie in het door de oorlog verwoeste Stuttgart terecht. Haar briefwisseling met Mariko loopt al snel spaak. Pas vele decennia later, wanneer de dementie aan haar herinneringen begint te knagen, besluit Elise naar Mariko op zoek te gaan voor het te laat is.
Het geheim van geluk

Het geheim van geluk

CategorieRomans, thrillers, verhalen
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's366
ISBN9789043527491

Prijs
€ 22,99
Aantal

Over Het geheim van geluk

In de indrukwekkende en emotionele roman 'Het geheim van geluk' van Susan Meissner raken twee zussen wreed van elkaar gescheiden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Heden, Oxford, Engeland. De geschiedenisstudente Kendra van Zant krijgt de opdracht iemand te interviewen die de Duitse bombardementen in Londen heeft meegemaakt. Deze dame, Isabel MacFarland, heeft besloten na vele jaren haar verhaal prijs te geven. Een verhaal vol geheimen die ze jarenlang voor zich heeft gehouden... zoals haar ware identiteit.

1940, Londen, Engeland. Terwijl Hitler zich ongenadig keert tegen de burgerbevolking van Londen, worden honderdduizenden kinderen geëvacueerd naar adoptiegezinnen op het platteland. De vijftien jaar oude Emmy Downtree en haar jongere zusje Julia krijgen onderdak in een cottage in de Cotswolds. Emmy voelt zich verantwoordelijk voor haar zusje, maar wil niets liever dan terug naar de stad om haar droom om modeontwerpster te worden, na te jagen. En Julia staat erop dat ze haar meeneemt.

Terug in Londen worden Emmy en Julia verrast door de loeiende sirenes. Tijdens het bombardement raken ze op wrede wijze van elkaar gescheiden en neemt hun leven een andere wending...
Een pleidooi voor geloof

Een pleidooi voor geloof

CategorieChristen-zijn
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's379
ISBN9789059991156

Prijs
€ 19,95
Aantal

Over Een pleidooi voor geloof

‘Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet’ staat er in Hebreeën 11 vers 1. Als je gelooft, zijn het woorden die houvast bieden, een fundament geven. Maar wat moet je met die woorden als je niet gelooft?

Geloven lijkt dan iets ongrijpbaars. Iets wat ergens in de atmosfeer zweeft en waar je bij kunt of niet. Gelovigen kunnen er ook zo vaag over praten, alsof ze zelf ook geen idee hebben wat het precies inhoudt. En dan zijn er nog de vragen die je bij het leven kunt stellen, of bij dat ingewikkelde boek, de Bijbel? Het leven biedt toch genoeg omstandigheden die je doen twijfelen aan het bestaan van een liefhebbende, persoonlijke God? En de Bijbel… is dat niet een samenraapsel van onwetenschappelijke overleveringen en onsamenhangende tegenstrijdigheden? Hoezo een pleidooi voor geloof; er pleit meer voor ongeloof!

Lee Strobel dacht ooit ook zo. In zijn boek Een pleidooi voor geloof zet hij de acht grootste bezwaren tegen het christendom op een rijtje. Bezwaren als: het bestaan van het lijden, het kwaad en de hel, het niet wetenschappelijk kunnen bewijzen van wonderen, de evolutietheorie, de arrogantie te beweren dat Jezus de enige weg tot God is. Hij gaat in gesprek met deskundigen en zet hun reacties op deze bezwaren op een rijtje. Lees en oordeel zelf.

Lee Strobel schreef ook de bestsellers Bewijs genoeg (over de historische bewijzen voor het leven van Jezus Christus) en Feiten genoeg (over de wetenschappelijke bewijzen voor het geloof in de schepping en de Schepper).
Een weg uit de duisternis

Een weg uit de duisternis

CategorieChristen-zijn
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's283
ISBN9789059991118

Prijs
€ 19,95
Aantal

Over Een weg uit de duisternis

In Een weg uit de duisternis vertelt Stormie Omartian open en eerlijk over het leven dat ze heeft geleid, zonder de pijnlijke details achterwege te laten. Het is een hartverscheurend verhaal, maar ook een verhaal waarin Gods goedheid en genade het winnen van de duisternis.

‘Ik dacht altijd dat ik niet ouder dan dertig jaar zou worden. Mijn leven stond stijf van de angst, depressiviteit, onzekerheid en eenzaamheid. Ik maakte de ene slechte keuze na de andere, en de gevolgen daarvan waren verwoestend. Ik zocht naar liefde en acceptatie, maar zocht op de verkeerde plaatsen, bij de verkeerde personen en in de verkeerde middelen.’

Als jong meisje werd Stormie mishandeld door haar moeder, terwijl haar vader vaak afwezig was. Ze zocht als jongvolwassene een uitweg tegen de pijn in alcohol, drugs, verkeerde relaties en in een carrière in Hollywood. Maar ze vond pas vrede toen voorganger Jack Hayford haar op het spoor van God bracht. ‘En daarmee vond ik de vrijheid, het herstel en de verandering die ik zocht. Veel rijker dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. En als ik dat kan vinden, kan iedereen die worstelt met het leven dat vinden. Mijn gebed is dat dit boek daarbij zal helpen.’
Echt christendom

Echt christendom

CategorieChristen-zijn
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's224
ISBN9789059991071

Prijs
€ 16,95
Aantal

Over Echt christendom

Bob George begon zijn christelijk wandel in een glorieuze staat van verliefdheid op zijn Redder, om een paar jaar later bekaf en teleurgesteld te ontdekken dat het leven als christen hem niet de vervulling had gebracht waar hij op had gehoopt. Hij deed keurig 'wat van hem verwacht werd', maar dacht uiteindelijk gefrustreerd: is dit alles?

Zijn worsteling en zijn overwinning deelt hij in dit boek. Het grote, adembenemende geheim is dat Gods genade overvloedig beschikbaar is, en dat leven onder druk van de wet niet langer nodig is. Dat is het Christendom met een hoofdletter C.

Dit boek geeft je antwoord op de volgende vragen:
- Wat heeft Jezus werkelijk voor ons bewerkt door zijn dood aan het kruis en zijn opstanding?
- Wat betekent het dat Christus in mij leeft?
- Waarom worstel ik toch met zonde, schaamte en schuldgevoelens?

Met zijn boeiende verteltrant neemt Bob George je mee naar het Leven. Om nooit meer dorst te hebben. Op het leven!
De komende afval van het geloof

De komende afval van het geloof

CategorieIsraël en eindtijd
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's204
ISBN9789066031968

Prijs
€ 11,95
Aantal

Over De komende afval van het geloof

Zijn wij heel dichtbij een grote geloofsafval in de gemeente gekomen?

De Bijbel laat ons zien dat de laatste dagen turbulent zullen zijn. In onze tijd lijkt de wereld de controle te verliezen. Angst, verwarring en onzekerheid overheersen. Naast geweld, besmettelijke ziekten en epidemiee¨n voorspelt de Bijbel in de eindtijd een grote afval van het geloof in God. Zien wij vandaag de dag in de gemeente bewijzen van deze enorme afwijzing van de gezonde leer?
Waarom juist Israël?

Waarom juist Israël?

CategorieIsraël en eindtijd
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's103
ISBN9789066032002

Prijs
€ 6,00
Aantal

Over Waarom juist Israël?

Onze tijd wordt gekenmerkt door een geweldig grote onwetendheid over de betekenis van Israe¨l in de heilsgeschiedenis. De algemene en toenemende antisemitische houding maakt dit duidelijk.

Het Joodse volk wordt meer gezien als zondebok en minder als drager van het heil. Dit heeft in het verleden fatale gevolgen gehad.

Dit boek is geschreven om dergelijke ontwikkelingen tegen te gaan.

De auteur laat op duidelijke wijze zien hoe een profetische, heilshistorische en evangelische lijn door de hele Bijbel loopt, die via Israe¨l uitmondt in Jezus’ eerste komst en Zijn wederkomst in macht en heerlijkheid.

De uitleg dient ter verduidelijking en zal ons de waarheid over Israe¨l beter doen begrijpen.
De Openbaring van Jezus Christus

De Openbaring van Jezus Christus

CategorieStudieboeken
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's112
ISBN9789064512261

Prijs
€ 24,95
Aantal

Over De Openbaring van Jezus Christus

Full color uitgave

Met zeer veel genoegen heb ik de serie over het Bijbelboek Openbaring van Jeep van der Schoot in Het Zoeklicht gelezen. Een begrijpelijke en overzichtelijke studie over het laatste Bijbelboek die prachtig en verhelderend geïllustreerd werd door Jos Vanspauwen. Deze serie is nu in boekvorm verschenen. En het is werkelijk een schitterend boek geworden. U heeft iets kostbaars in handen!

De wereld is in beroering. De schepping zucht door de zonde van de mens en het misbruiken van de aarde. De gemeente van Jezus Christus verbrokkelt steeds meer, de liefdeloosheid neemt toe, de antichrist maakt zich op om de wereldheerschappij in bezit te nemen. Dit boek laat zien hoe het verhaal van de mensheid verder zal gaan. Komt er een derde en laatste wereldoorlog? Wie wil daar nu geen kennis van nemen?

Een buitengewoon leerzaam en boeiend boek voor iedereen die uitziet naar de beloofde nieuwe hemel en nieuwe aarde! Bemoedigend ook, omdat we zien dat de Here God alles in Zijn hand heeft!

Frits Boekhoff
Directeur Stichting Het Zoeklicht
De Zoon van God komt terug

De Zoon van God komt terug

CategorieStudieboeken
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's236
ISBN9789064512605

Prijs
€ 15,95
Aantal

Over De Zoon van God komt terug

Het boek wat u in handen hebt gaat over de emotionele vraag van Jezus of Hij bij Zijn terugkomst het geloof zal vinden? Zullen er nog gelovigen overblijven, of keert de hele wereld zich van God af? Het is geen simpele vraag en de auteur wil met u een reis gaan maken door de komende tijd om na te gaan wat Jezus precies bedoelde. Daarbij wordt ook expliciet ingegaan op de motieven die leiden tot de opname van de gemeente, de grote verdrukking en de wereldwijde regering van Jezus op aarde in Zijn vrederijk. U wordt uitgedaagd om de dingen die straks op aarde gaan gebeuren te bekijken vanuit Gods Woord. We mogen troost putten uit het feit dat alles gaat gebeuren zoals God het bepaald heeft. Het loopt Hem niet uit de hand!
. De gemeente van Jezus Christus moet zich voorbereiden op Zijn komst en de tijd herkennen waarin zij leeft.
. De komst van Jezus is voor de gemeente het grote hoogtepunt.
. De komst van de antichrist is voor de wereld een rampscenario


Dit boek bevat een ernstige waarschuwing! De zoon van het verderf, de antichrist komt eraan. Trap niet in zijn val! De auteur wil de wereld waarschuwen voor de tijd die komen gaat, met als doel dat ze inziet dat de Zoon van God spoedig komt!
Niemand weet de dag of het uur van Jezus komst. God de Vader weet die dag wél! Er is een dag bepaald, er is een uur bepaald. Jezus komt terug. Niemand ter wereld kan Hem tegenhouden. Op de dag en het uur door God de vader bepaald komt de Zoon van God terug. Bent u er klaar voor?
De stem van een vrouw

De stem van een vrouw

CategorieRomans, thrillers, verhalen
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's540
ISBN9789029732536

Prijs
€ 24,99
Aantal

Over De stem van een vrouw

Een krachtige historische roman van een bestsellerauteur, over staan voor wat je gelooft.

In ‘De stem van een vrouw’ van Francine Rivers wordt Kathryn Walsh met groot onrecht geconfronteerd. Ze wil niets liever dan de strijd aangaan, maar wat als ze daarmee haar leven riskeert?

Voor Kathryn is niets doen echter geen optie. Eind 19e eeuw arriveert ze in het mijnstadje Calvada om haar ooms erfenis op te eisen: het kantoor waar hij zijn krant maakte, te midden van bordelen en saloons, en een mijn die niets oplevert. Geraakt door de slechte behandeling van mijnwerkers en hun gezinnen, besluit ze het krantje nieuw leven in te blazen. Daarmee strijkt ze recht tegen de haren in van de mannen die het stadje besturen. Maar Kathryn weigert om haar mond te houden en publiceert alles waar ze in gelooft. Tot wanhoop van Matthias Beck, de salooneigenaar die haar probeert te beschermen.

Francine Rivers schreef eerder o.a. de bestsellers ‘Bevrijdende liefde’ en ‘Het meesterwerk’. Als geen ander weet ze het christelijke geloof te verwerken in een meeslepend verhaal. Zelf zegt ze daarover: ‘Ik wil mijn lezers uitdagen, net als mezelf, om antwoorden te zoeken in het boek dat al eeuwenlang een bestseller is
Ezechiël Toegelicht & toegepast 26

Ezechiël Toegelicht & toegepast 26

CategorieStudieboeken
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's456
ISBN9789064513008

Prijs
€ 19,95
Aantal

Over Ezechiël Toegelicht & toegepast 26

De Heerlijkheid van God
Ezechiël profeteert over de val van Jeruzalem en Juda, maar ook over hun herstel . Dat herstel wordt verbonden met de komst, dat wil zeggen de wederkomst, van de Messias, de Heer Jezus Christus.
In het boek Ezechiël wordt vaak over de Geest van God gesproken. Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat in dit boek ook vaak wordt gesproken over de heerlijkheid van God. De Heilige Geest doet immers niets anders dan de Heer Jezus verheerlijken, want om Hem gaat het als er over de heerlijkheid van God wordt gesproken.
Ezechiël valt enkele keren op zijn gezicht neer bij het zien van die heerlijkheid. Dat is ook de uitwerking bij ons als wij ons voor de werking van Gods Geest openstellen bij het lezen van dit boek.
Onder de tulpenboom

Onder de tulpenboom

CategorieRomans, thrillers, verhalen
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's335
ISBN9789492433831

Prijs
€ 21,99
Aantal

Over Onder de tulpenboom

Lorena is dochter van een aan lager wal geraakte bankiersfamilie. Ze droomt van een carrière als schrijfster, maar aanvaardt bij gebrek aan werk een opdracht bij een werkverschaffingsproject. Ze moet daarvoor voormalige slaven interviewen over hun verleden.

Lorena ontmoet in dat verband een 101-jarige zwarte vrouw die haar over haar jeugd vertelt. Ze heeft vreselijke dingen meegemaakt. Voor Lorena is het confronterend, want ze weet dat haar voorouders slaven hebben gehad. Maar ze denkt dat dat allemaal verleden tijd is. Tot ze beseft dat de weerzin van haar moeder tegen haar gesprekken met een zwarte vrouw, en haar eigen onbehagen als ze in de zwarte buurt moet zijn, aantonen dat rassendiscriminatie niet iets is uit het verleden, maar nog helemaal in de maatschappij en in haar persoon verweven zit. Terwijl haar gevoelens voor Alden, met wie ze steeds meerijdt naar de zwarte buurt, groeien, groeit ook het inzicht in zichzelf en de maatschappelijke structuren.
Onze donkerste nacht

Onze donkerste nacht

CategorieRomans, thrillers, verhalen
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's368
ISBN9789029731812

Prijs
€ 21,99
Aantal

Over Onze donkerste nacht

Ontroerende oorlogsroman over onderduiken op het Italiaanse platteland.

Onze donkerste nacht van Jennifer Robson beschrijft de moedige onderduik van de Joodse Nina op het Italiaanse platteland. Ze doet zich voor als de kersverse verloofde van boer Nico, maar het boerenleven valt haar zwaar. Bovendien begint buurman Zwerger, die samenwerkt met de Duitsers, achterdochtig te worden. Terwijl Nina en Nico langzaam nader tot elkaar komen, doet Zwerger er alles aan om de twee uit elkaar te drijven.
Wandtapijt van licht

Wandtapijt van licht

CategorieRomans
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's430
ISBN9789064513756

Prijs
€ 23,95
Aantal

Over Wandtapijt van licht

Een uitzonderlijke roman.. Van de pittoreske watervallen in de staat New York tot prachtige locaties in India, schittert Duffy met vloeiende en fijngevoelige proza." - Booklist over Dans van de vlinders
Calcutta 1886. Ottilie Russell wordt heen en weer geslingerd tussen twee culturen, de Britse en Indiase. Ze maakt deel uit van beide en toch ook weer niet. Om haar kleine broertje Thaddeus en haar grootmoeder te kunnen onderhouden, borduurt ze met kevervleugels, een traditie die door Indiase vrouwen van generatie op generatie is doorgegeven. Wanneer een vreemdeling, Everett Scott, op de proppen komt met het nieuws dat Thaddeus de nieuwe baron Sunderson is geworden en naar Engeland moet reizen om zijn plek in te nemen als edelman, is Ottilie geschokt door de geheimen die plots aan het licht komen. Ondanks een groeiende vriendschap met Everett, die op zijn beurt bevriend is met Ottilies Engelse grootmoeder en tante, weigert Ottilie haar broertje te laten vertrekken...totdat ze gedwongen wordt een besluit te nemen waardoor Thaddeus van de dood gered wordt en zijzelf huis en haard moet verlaten... Maar verraad en verlies is er ook in Engeland...Al snel moet Ottilie vechten voor het feit dat Thaddeus zijn achtergrond niet vergeet en wie hij werkelijk is. En moet ze vechten voor haar eigen plek in een koud en vreemd land....
Mijn naam is Sam

Mijn naam is Sam

CategorieRomans, thrillers, verhalen
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's328
ISBN9789463284554

Prijs
€ 16,95
Aantal

Over Mijn naam is Sam

De geboorte van Samuël Dekker brengt in het bijzonder voor zijn ouders grote vreugde met zich mee. Voor hen is het een regelrecht geschenk van God. Anderzijds leidt zijn geboorte, vanwege zijn naam tot een jarenlange familievete. De jonge leergierige Sam wil behalve dat hij graag dokter wil worden, niets liever dan erkenning van zijn naam. Zijn grote vriend, de oud legionair Gjalt, steunt hem in dat streven. Sam leert bovendien ook veel van hem. Ook Sam zijn vriendin Zwaantje hoopt dat het, voordat het te laat is, nog goed zal komen. En dat datgene die hem niet alszodanig accepteert, zijn naam uiteindelijk nog volmondig zal mogen en kunnen uitspreken.
Parelkaartjes Ik ben bij je

Parelkaartjes Ik ben bij je

CategorieGedichten- en gebeden
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's
ISBN633518

Prijs
€ 8,95
Aantal

Over Parelkaartjes Ik ben bij je

In dit doosje vind je zestig kaartjes met daarop een mooie afbeelding of een bemoedigende boodschap van God, gebaseerd op een aantal psalmen, waarin een aspect van Gods nabijheid – van hulp en troost, tot bescherming en nog meer – duidelijk wordt. Alsof God door de woorden heen tegen je fluistert: ‘Ik ben bij je.’ Om jezelf of anderen mee te bemoedigen.

Ruim 60 verschillende soorten kaartjes in een doorzichtig doosje
Een ongegund uur

Een ongegund uur

CategorieZoeklichtuitgaven
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's412
ISBN9789064513718

Prijs
€ 23,95
Aantal

Over Een ongegund uur

Deel 3 in de serie Schaduwen over Engeland
ALS HET GEVAAR STEEDS DICHTERBIJ KOMT, DOEN HUN DROMEN ER DAN NOG TOE?

Barclay Pearce, ooit de beste dief van Londen, heeft de misdaad afgezworen en zijn leven gebeterd. Nu gebruikt hij zijn talenten in dienst van zijn land, dat in oorlog is, onder andere door een slimme uitvinder in de gaten te houden, die werkt als klokkenmaker. Als hij de dochter van die man redt uit handen van een overvaller, begint hij zich af te vragen hoe zijn toekomst eruit zou kunnen zien.

Evelina Manning heeft altijd gedroomd over een leven waarin ze onafhankelijk is en daar streeft ze naar, maar het was beslist niet haar bedoeling dat haar verloofde daardoor hun verloving zou verbreken en in het leger zou gaan. Als de fascinerende man die haar te hulp kwam, terugkomt naar het huis van de familie Manning om van haar vader meer te leren over reparaties aan horloges, wekt dat haar belangstelling op. Al gauw merkt ze dat niets aan Barclay Pearce is zoals het lijkt.

Terwijl Engeland in 1915 sterker betrokken raakt bij de oorlog, wordt er een wedloop gestreden om technologische voorsprong, en een idee dat Evelina’s vader daarover heeft trekt de aandacht van misschien wel iets te veel mensen. Wanneer het gevaar van alle kanten dichterbij komt, is er misschien wel een bekeerde dief voor nodig om de benodigde tijd voor hun ontsnapping te regelen.

Een ongegund uur is het derde deel in de serie Schaduwen over Engeland. Verder verschenen:
Deel 1 Een onbekende naam
Deel 2 Een ongrijpbare melodie
Alle dagen

Alle dagen

CategorieDagboeken
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's762
ISBN9789051945218

Prijs
€ 22,95
Aantal

Over Alle dagen

Dit nieuwe Bijbelse dagboek bevat 365 prachtige overdenkingen van de bij zeer velen zo geliefde ds. Arie van der Veer. Net als op de televisie weet hij in zijn teksten in en paar zinnen zijn lezers te raken. Met zijn ongedwongen stijl en persoonlijke toon laat hij keer op keer heel aansprekend zien wat een bepaalde Bijbeltekst voor mensen van nu te zeggen heeft. Zo geeft hij voor elke dag van het jaar een bemoedigend woord en een boodschap die er echt toe doet, in het licht van de belofte van Jezus: 'Ik ben met jullie, alle dagen.'
In Alle dagen is rekening gehouden met alle bijzondere momenten in het kerkelijk jaar.Het is behalve voor persoonlijk lezen en mediteren ook heel goed te gebruiken voor openingen van kerkelijke vergaderingen, kringbijeenkomsten en dergelijke. Met behulp van een register op Bijbelteksten zijn specifieke overdenkingen te vinden. Verder bevat het boek een uitgebreide lijst van Bijbelteksten die bij bijzondere gelegenheden van toepassing zijn. En er is achterin ook een aantal kinbdergebeden opgenomen.
Ds. Arie van der Veer (1942) was Christelijk Gereformeerd predikant in Nieuwe Pekela en Zwolle. Van 1990 tot 2008 was hij voorzitter van de Evangelische Omroep. Hij was in de loop der jaren vaak op tv te zien en te horen, bijvoorbeeld in 'Nederland Zingt'. Tegenwoordig is hij presentator van het radioprogramma 'De Bijbel Open' en (met anderen) van 'De Kapel', een tv-programma met een wekelijkse overdenking.
Het bluebird geheim

Het bluebird geheim

CategorieRomans, thrillers, verhalen
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's479
ISBN9789023960720

Prijs
€ 21,99
Aantal

Over Het bluebird geheim

Huiveringwekkende thriller over de zoektocht naar je roots én naar gerechtigheid.

Het Bluebird geheim van Sharon Cameron is een beklemmende pageturner over Project Bluebird, dat echt bestaan heeft. Met dit project probeerde de CIA, door gebruik te maken van technieken die in de concentratiekampen waren ontwikkeld, het geheugen van mensen te resetten.

Vlak na de oorlog ontvlucht Eva het verwoeste Berlijn en reist af naar New York. Hier gaat ze op zoek naar de waarheid over haar afkomst en ontdekt ze welke gruwelijke praktijken haar vader tijdens de oorlog uitvoerde. Eva wil maar één ding: gerechtigheid.
Bijbelse puzzel

Bijbelse puzzel

CategoriePuzzels
AuteurN.v.t.
CoverHardcover
Aantal pagina's
ISBN9789493208247

Prijs
€ 9,95
Aantal

Over Bijbelse puzzel

Deze vrolijke puzzel van de ark van Noach is leuk, uitdagend en leerzaam om te maken en brengt kinderen dicht bij het bijbelverhaal.

De puzzel bestaat uit 48 stukjes van goede kwaliteit karton en stimuleert de fijne motoriek en logisch nadenken.

Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar, vanwege kleine onderdelen