Vernieuw je hart

Vernieuw je hart

CategorieBoeken
AuteurR. Manley Pippert
CoverPaperback
Aantal pagina's240
ISBN9789029715782

Prijs
€ 6,95
Aantal

Over Vernieuw je hart

Je karakter laten vormen door het maken van goede keuzes Iemand van wie je houdt, sterf. Je wordt onrechtvaardig behandeld, je maakt vijanden, of je faalt. Dan kun je twee dingen doen. Je vertrouwt op God, of je wordt bang. Je vergeeft, of je zoekt wraak. Je kiest tussen liefde of haat. Je gehoorzaamt God of je gaat je eigen weg.
We reageren het liefst zoals ons dat zelf het beste uitkomt. We zijn op onszelf gericht, terwijl we eigenlijk God moeten vragen om ons in zijn goedheid te leren hoe we moeten reageren. De keuzes die we maken op cruciale momenten zijn bepalend voor de vorming van ons karakter. Het maken van de goede keuzes gaat niet vanzelf. Dit is alleen mogelijk wanneer we ons willen laten leiden door geloof en gehoorzaamheid.
Zo laat Rebecca Pippert zien wat de gevolgen zijn van een keuze voor angst of voor geloof; voor afgunst of medeleven; voor haat of liefde; voor opstandigheid of ootmoed; voor woede of mildheid; voor wanhoop of hoop. In dit boek leren we onszelf kennen, en God. De geschiedenis van David, zijn angst, zijn afgunst, zijn menselijkheid staat ons ten voorbeeld.

'Leven. Het is erger dan ik me ooit had kunnen indenken en mooier dan ik had kunnen dromen. Je ontkomt niet aan de pijn van het leven, en evenmin aan de zegeningen van God. Midden tussen alle tragiek en overwinning weet ik zeker: de zonde verandert niet. Wij ook niet. Er is niets nieuws onder de zon. Het enige wat ons voortdurend verbaasd is de trouw van onze liefhebbende God, die heel goed weet hoe menselijk wij zijn. Ook mogen zijn, want Hij heeft ons als mensen gemaakt.'