Van aangezicht tot aangezicht

Van aangezicht tot aangezicht

CategorieBoeken
AuteurHugo Bouter
CoverPaperback
Aantal pagina's73
ISBN9789070926243

Prijs
€ 4,90
Aantal

Over Van aangezicht tot aangezicht

Voorvallen uit het leven van Mozes, de man Gods

Een bijzonder aspect van het leven van Mozes was zijn relatie met de Here God, zijn vertrouwelijke omgang met God. Dit was vrij uniek onder het oude verbond. Evenals Abraham, de vader van de gelovigen, werd Mozes door God behandeld als Zijn vriend (Ex. 33:11; Jak, 2:23). Mozes was de middelaar tussen God en het volk Israël. Zijn positie in de nabijheid van God trad vooral aan de dag op de Sinai, maar ook in de tent der samenkomst, waar God tot hem sprak vanaf het verzoendeksel, de 'genadetroon'.
Dit belangrijke aspect van Mozes' leven, dat in dit boekje veel aandacht krijgt, kan kort worden samengevat met de woorden 'van aangezicht tot aangezicht'. Deze term typeert de nauwe gemeenschap, de intieme relatie die er was tussen hem en de Here God. De positie van Mozes benaderde heel dicht die van de nieuwtestamentische gelovige, die door Christus en door Zijn volbrachte werk op het kruis werkelijk tot God is gebracht (1 Petr. 3:18). Daarom kunnen wij veel van Mozes leren.