Studiebijbel - Psalmen I

Studiebijbel - Psalmen I

CategorieStudiebijbel
AuteurM.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette
CoverGebonden
Aantal pagina's917
ISBN9789077651070

Prijs
€ 65,00
Aantal

Over Studiebijbel - Psalmen I

De bijbel is het geschreven Woord van God aan ons. Daarom is het erg belangrijk dat we goed weten wat er in de Bijbel staat en wat er oorspronkelijk met een woord of vers bedoeld wordt.
De Studiebijbel biedt:
• een inleiding op elk Bijbelboek,
• een vers-voor-versverklaring,
• een interlineaire of woord-voor-woord vertaling, waarin zichtbaar wordt gemaakt hoe de zin in de grondtaal is opgebouwd, om deze zo dicht mogelijk bij de lezer te brengen,
• en nog veel meer.

In dit deel:
In dit commentaar wordt onder meer ingegaan op de gelaagdheid van de Psalmen. Zo komen aan de orde:
1. De historische situatie van de dichter
2. De soms algemene verwoordingen
3. De opname in het Psalter om in de tempel en elders gezongen te worden
4. De redactionele beslissingen over de plaatsing
5. De relatie met het Nieuwe Testament en de christelijke gemeente
Vanwege het eigen karakter van de psalmen is gekozen om bij elke psalm de uitleg onder te verdelen in afzonderlijke rubrieken, zoals Verklaring, Boodschap, Plaats in het Psalter en (indien van toepassing) Nieuwe Testament.

Verdieping wordt gegeven met behulp van excursen over de volgende onderwerpen:
1. Literaire aspecten van de psalmen
2. Messiaanse psalmen
3. Rechtvaardigen in het Oude Testament
4. Bijbels zicht op de mens
5. Ziekte en genezing in het Oude Testament
6. Vijanden in het Oude Testament