Studiebijbel - Mattheus

Studiebijbel - Mattheus

CategorieStudiebijbel
AuteurG. van den Brink, J.C. Bette, A.W. Zwiep
Covergebonden
Aantal pagina's797
ISBN9789062054022

Prijs
€ 69,50
Aantal

Over Studiebijbel - Mattheus

De bijbel is het geschreven Woord van God aan ons. Daarom is het erg belangrijk dat we goed weten wat er in de Bijbel staat en wat er oorspronkelijk met een woord of vers bedoeld wordt.
De Studiebijbel biedt:
• een inleiding op elk Bijbelboek,
• een vers-voor-versverklaring,
• een interlineaire of woord-voor-woord vertaling, waarin zichtbaar wordt gemaakt hoe de zin in de grondtaal is opgebouwd, om deze zo dicht mogelijk bij de lezer te brengen,
• en nog veel meer.

In dit deel:
Artikelen
1. Inleidingsvragen bij het evangelie naar Matteüs
2. Het geslachtsregister van Jezus Christus. (Matt. 1:1-17)
3. De wijzen uit het Oosten. Matt. (2:1-12)
4. Bethlehem en Nazaret. (Matt. 2)
5. Jezus’ optreden in Galilea. (Matt. 4:12-17, 23-25)
6. De bergrede. (Matt. 5-7)
7. De uitzendingsrede. (Matt. 9:35-10:42)
8. De zeven gelijkenissen van Matt.13
9. De rede over discipelschap en gemeenteleven. (Matt. 18)
10. De rede tegen de Farizeeën en schriftgeleerden. (Matt. 23)
11. De rede over de laatste dingen. (Matt. 24-25)