Studiebijbel - Hooglied-Jesaja

Studiebijbel - Hooglied-Jesaja

CategorieStudiebijbel
AuteurM.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette
Covergebonden
Aantal pagina's911
ISBN9789077651155

Prijs
€ 65,00
Aantal

Over Studiebijbel - Hooglied-Jesaja

De bijbel is het geschreven Woord van God aan ons. Daarom is het erg belangrijk dat we goed weten wat er in de Bijbel staat en wat er oorspronkelijk met een woord of vers bedoeld wordt.
De Studiebijbel biedt:
• een inleiding op elk Bijbelboek,
• een vers-voor-versverklaring,
• een interlineaire of woord-voor-woord vertaling, waarin zichtbaar wordt gemaakt hoe de zin in de grondtaal is opgebouwd, om deze zo dicht mogelijk bij de lezer te brengen,
• en nog veel meer.

In dit deel:
Inleidingen en artikelen:
1. De historische achtergronden van Hooglied
2. De opbouw en boodschap van Hooglied
3. Geschiedenis van de uitleg van Hooglied
4. De profeet Jesaja en zijn boek
5. Het ontstaan van het boek Jesaja
6. De opbouw van het boek Jesaja
7. De boodschap van het boek Jesaja
8. De historische achtergrond van het boek Jesaja
9. De omringende volken: Arameeërs, Ammonieten, Moabieten, Edomieten, Arabieren en Nubiërs
10. De uitleg van de profetieën over de toekomst van Israël
11. Beeldspraak in de Psalmen en Jesaja
12. De achtergrond van de heils- en onheilsprofetieën, met name in het boek Jesaja
13. De Knecht des HEREN (Jesaja 42-53)