Studiebijbel - Galaten-Filemon

Studiebijbel - Galaten-Filemon

CategorieStudiebijbel
AuteurG. van den Brink, J.C. Bette, A.W. Zwiep
CoverGebonden
Aantal pagina's927
ISBN9789062054084

Prijs
€ 69,50
Aantal

Over Studiebijbel - Galaten-Filemon

De bijbel is het geschreven Woord van God aan ons. Daarom is het erg belangrijk dat we goed weten wat er in de Bijbel staat en wat er oorspronkelijk met een woord of vers bedoeld wordt.
De Studiebijbel biedt:
• een inleiding op elk Bijbelboek,
• een vers-voor-versverklaring,
• een interlineaire of woord-voor-woord vertaling, waarin zichtbaar wordt gemaakt hoe de zin in de grondtaal is opgebouwd, om deze zo dicht mogelijk bij de lezer te brengen,
• en nog veel meer.

In dit deel:
· Galaten
· Efeziërs
· Filippenzen
· Kolossenzen
· 1 Tessalonicenzen
· 2 Tessalonicenzen
· 1 Timoteüs
· 2 Timoteüs
· Titus
· Filemon

Artikelen
1. Vroege gnostiek
2. Tijd en plaats van ontstaan van Paulus’ gevangenisbrieven en van zijn pastorale brieven.