Studiebijbel - Ezechiël-Daniël

Studiebijbel - Ezechiël-Daniël

CategorieStudiebijbel
AuteurM.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette
Covergebonden
Aantal pagina's1034
ISBN9789077651308

Prijs
€ 69,50
Aantal

Over Studiebijbel - Ezechiël-Daniël

De bijbel is het geschreven Woord van God aan ons. Daarom is het erg belangrijk dat we goed weten wat er in de Bijbel staat en wat er oorspronkelijk met een woord of vers bedoeld wordt.
De Studiebijbel biedt:
• een inleiding op elk Bijbelboek,
• een vers-voor-versverklaring,
• een interlineaire of woord-voor-woord vertaling, waarin zichtbaar wordt gemaakt hoe de zin in de grondtaal is opgebouwd, om deze zo dicht mogelijk bij de lezer te brengen,
• en nog veel meer.

In dit deel:
Ezechiël
· De profeet Ezechiël en zijn tijd
· Het boek Ezechiël
· De boodschap van Ezechiël
· tekst en verklaring
Daniël
· De persoon Daniël en zijn tijd
· Het boek Daniël
· De datering van het boek Daniël
· tekst en Verklaring
Artikelen
1. Verschijningen van de heerlijkheid van JHWH
2. Symbolische handelingen bij Ezechiël
3. Collectieve en individuele verantwoordelijkheid in Israël
4. Feniciërs (Tyrus, Sidon, Tarsis)
5. De toekomst van Israël volgens de vroegchristelijke kerk
6. De identificatie van Gog en Magog
7. Het tempelvisioen van Ezechiël
8. De vier rijken in het boek Daniël
9. De Zoon des mensen