Sterren van de hemel

Sterren van de hemel

CategorieBoeken
AuteurNoor van Haaften
CoverPaperback
Aantal pagina's268
ISBN9789063181789

Prijs
€ 11,90
Aantal

Over Sterren van de hemel

Laat je licht schijnen. Vanaf het moment dat Gods stem 'inbrak' in het leven van Abram, was niets meer zoals het was. Zijn besluit om de Here te volgen, greep diep in zijn leven in: de veeboer uit het heidense Ur werd, met vallen en opstaan, een vriend van God en daarmee een vreemdeling in zijn wereld. Maar ook een krachtig voorbeeld, een 'ster van God'!
Tweeduizend jaar geleden wandelde er een bijzondere Ster op deze aarde: Jezus. Hij, Gods Zoon, leefde temidden van zijn tijdgenoten een leven, dat zijn koninklijke afkomst weerspiegelde. Hij was een bijzonder en aantrekkelijk mens, die Gods waarheid en liefde 'ademde'. Mensen keken naar Hem op en gingen achter Hem aan. Onze wereld, die verontrustend veel heidense trekken vertoont, vraagt om mensen als Abraham, als Sara, als... Jezus. Mensen, die bereid zijn hun eigen agenda in te leveren en radicaal en compromisloos gaan voor Gods bedoelingen. Aantrekkelijke lui met een krachtig leven, dat nieuwsgierig en verlangend maakt. Koningskinderen, die schijnen als 'lichtende sterren in de wereld' (Filippenzen 2:15).

'Een boek dat schudt aan de soms opgerekte gewetens van gelovigen vandaag de dag, en oproept tot eerlijke radicaliteit. Vooral het hoofdstuk met trekken van Jezus' unieke karakter en houding vormt voor mij een tot navolging inspirerend hoogtepunt.' Edith Schouten, spreker/auteur

'De verwondering over Gods genade en de bewondering voor de Here Jezus die uit dit boek spreken, zijn aanstekelijk. De oproep van de schrijfster tot radicale navolging van de Here wordt helder en eigentijds verwoord, zonder enige werkheiligheid, en verdient in onze tijd alle aandacht.' Prof. dr. ir. Henk Jochemsen (Lindeboom Instituut)

'Dit boek, met veel eigentijdse voorbeelden geïllustreerd, roept op tot levensheiliging en een voorbeeldig leven, dat heenwijst naar Jezus. Sterk is dat conclusies en adviezen steeds van (geciteerde) bijbelverwijzingen zijn voorzien.' Ds. Orlando en Nelleke Bottenbley