Christelijk gezin

Christelijk gezin

CategorieRelatie, gezin en opvoeding
AuteurEdward Dennett
CoverHardcover
Aantal pagina's108
ISBN9789059075832

Prijs
€ 9,95
Aantal

Over Christelijk gezin

Wanneer in onze tijd de vraag gesteld wordt: ‘Wat moet ik doen om gered te worden?’ luidt het antwoord meestal: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden’.
De toezegging dat ‘u en uw huis’ behouden wordt (zie Hand. 16:31) wordt maar al te vaak weggelaten. Er vindt onbewust een vernauwing plaats van de kring waarbinnen Gods genade zich wil verheerlijken.
Kijk maar naar Genesis 7:1: ‘Daarna zei de HEERE tegen Noach: Ga in de ark, u en heel uw gezin, want Ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor Mijn aangezicht rechtvaardig bent’. Bij deze bewoordingen kan er geen twijfel over bestaan wat de werkelijke bedoeling is: het gezin van Noach werd bewaard voor het oordeel van de zondvloed door het geloof van het hoofd van het gezin!
Het is waar dat hier niet sprake is van de eeuwige behoudenis, maar toch is de redding door de ark hier een beeld van. En het was een groot voorrecht veilig in de ark gedragen te worden door die vreselijke watervloed, waardoor de hele aarde verwoest werd. En nog steeds is het Gods wens dat onze huizen en gezinslevens een veilige ark vormen voor elk gezinslid.
We willen daarom in deze brochure graag onderzoeken wat de Bijbel zegt over het belang van een Godvrezend gezinsleven voor iedere gelovige.
Edward Dennet (1831-1914) was een Godvrezende Engelse prediker die zijn Heere met veel zegen mocht dienen in het Woord.