Pastorale Cursus - 40 basislessen

Pastorale Cursus - 40 basislessen

CategorieBoeken
AuteurAad van de Sande
CoverPaperback
Aantal pagina's179
ISBN9789057982088

Prijs
€ 20,95
Aantal

Over Pastorale Cursus - 40 basislessen

De inhoud van de Pastorale Cursus, die jarenlang op vele plaatsen in Nederland en daarbuiten gehouden werd, is nu in boekvorm verschenen. Een 40-tal kernonderwerpen komen hierin aan de orde: voorwaarden en gevaren van zielzorg, grenzen voor een zielzorger, discipelschap, vergeving, ziekenbezoek, occultisme, omgaan met Jacobus 5:13-18, euthanasie en stervensbegeleiding, cremeren of begraven, verlies lijden, angst, homofilie, echtscheiding, alleenstaanden, overspannenheid, depressiviteit, incest enz. Velen ervaren door deze cursus geestelijke groei en deze vrucht mag ook weer verder uitgedeeld worden!
(inclusief DVD).

Aad van de Sande, die in 1938 geboren werd in een fijn christelijk gezin, koos na zijn militaire dienst radicaal voor de Here Jezus, Die, niet alleen zijn Redder, maar ook Leidsman en Here van zijn leven werd. God had een groot plan met Aad en zijn vrouw Coby. In hun huwelijk werden geen kinderen geboren, maar wel werden zij beiden voor zeer veel kinderen gebruikt om hen te vertellen over de grote Vriend van kinderen, Jezus Christus. Vele jaren reisden zij als echtpaar door heel Nederland om overal in kerken en kringen het Woord van God te verkondigen.
In 1989 kwam er plotseling een eind aan het samen reizen, omdat Coby haar eerste hersenbloeding kreeg, waardoor er voor hen beiden een lange lijdensweg begon. Na vele jaren te zijn verzorgd in een verpleeghuis en na 12 hersenbloedingen later, werd zij op 1 maart 2002 door haar Here en Heiland Thuisgehaald. Toch is het werk voor de Here in al die jaren- en dat was de grote wens van Coby- nooit gestopt, maar is het uitgegroeid tot ver over de grenzen. Terecht zegt Aad vaak in de lessen, dat deze cursus diepte heeft gekregen vanwege de lange jaren van dit lijden.
Allen die aan deze pastorale cursus meewerken, verheugen zich in het feit dat er veel vrucht is waardoor de Vader verheerlijkt wordt (Johannes 15:8). Aad heeft een rijke ervaring opgedaan in zijn meer dan 40-jarige bediening voor de Here, zowel door Bijbelstudie,spreekbeurten en gesprekken, als ook door zijn medewerking aan een pastoraal radioprogramma van de Evengelische Omroep, nu al meer dan 20 jaar.
Intussen is deze pastorale cursus in verschillende talen vertaald, o.a. in Engels, Spaans, Russisch, Oekraïens Portugees, Malayalam (India). Roemeens, Frans, Zuid-Afrikaans en Duits. Het grote verlangen van de auteur is, dat nog velen deze praktische lessen eerst zullen toepassen op hun eigen geestelijke leven en daarna een bruikbaar instrument zullen zijn in de dienst van onze Here Jezus Christus. We zijn heel dankbaar dat de Here Aad opnieuw een vrouw aan zijn zijde heeft gegeven, met wie hij samen fulltime in het werk van de Here mag staan. Lidy was de secretaresse van de Pastorale Cursus en heeft ongeveer 6 jaar geleden het kantoor opgezet.