Omgaan met elkaar

Omgaan met elkaar

CategorieBoeken
AuteurM. Ramaker
Coverpaperback
Aantal pagina's90
ISBN9789058291004

Prijs
€ 4,95
Aantal

Over Omgaan met elkaar

Bouwstenen voor onderlinge relaties Met oefenmateriaal: elk praatpapieren voor echtparen. Onderlinge relaties zijn vaak moeilijk. Verschillende karakters en achtergronden spelen een rol, maar ook onze menselijke natuur. Ons begrip van de ander is beperkt en we schieten vaak tekort. Hoe kunnen we groeien in een beter leren omgaan met elkaar?
'Omgaan met elkaar' is een eenvoudige aanzet om bij de meest belangrijke voorwaarden stil te staan die van belang zijn voor onderlinge relaties. Naast persoonlijke lezing kunnen deze overdenkingen ook in groepsverband gebruikt worden. Om die reden zijn er vragen bij ieder hoofdstuk opgenomen. Alhoewel de principes alle relaties aangaan, is dit boekje vooral ook ontwikkeld met het oog op echtparen en op mensen die zich goed op de huwelijksrelatie willen voorbereiden.
Dit blijkt ook uit het tweede gedeelte van de uitgave: In gesprek met elkaar. Dit onderdeel bestaat uit elf 'praatpapieren' en is gericht op het leren beoefenen van het onderlinge, vertrouwelijke gesprek. De gespreksvrage willen het onderlinge, open gesprek stimuleren waardoor het inzicht in elkaars denk- en gevoelswereld kan groeien.

Deze uitgave ondersteunt de vierdelige videocursus over de man-vrouw-relatie 'Adam & Eva Vandaag'. De cursus omvat de volgende onderdelen: 1. Verbondenheid en toewijding. 2. Communicatie en omgaan met conflicten. 3. Groeien naar intimiteit, ook in de seksuele relatie. 4. Elkaar dienen en groeien in gerichtheid op elkaar.