Pakket Israel Gods oogappel/Gods belofte

Pakket Israel Gods oogappel/Gods belofte

CategorieIsraël en eindtijd
AuteurHendrik Schipper
CoverCover en paperback
Aantal pagina's694 & 354
ISBN9783940002019

Prijs
€ 19,90
Aantal

Over Pakket Israel Gods oogappel/Gods belofte

Israël, Gods oogappel
Inzicht in cruciale tekens van de eindtijd! Beloften voor Israël in verleden, heden en toekomst. Israël in profetisch Bijbels perspectief. God zal verheerlijkt worden door mensen die verzoend zijn met Gods Zoon. God heeft het volk Israël uitgekozen om Zijn plan uit te voeren ( de zaligheid is uit de Joden). Gods plan met Israël is een diamant met vele facetten. Door Israël zal de hele wereld gezegend worden. Maar voor het zover is, staat er nog veel te gebeuren...
694 pag. hardcover

Beloften en profetieën van God voor de volken
. Wie is God, de Heere Jezus, de Heilige Geest? Wie is de satan en de antichrist?
. De relatie van Gopd met de volken. God openbaart zich aan mensen.
. Gods plan met de volken. God wil dat alle mensen behouiden wotrden.
. De almacht van God en de Heere Jezus.
. Profetieën voor de toekomst van de volken.
. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Deze en heel veel andere onderwerpen komen in dit boek aan de orde!
354 pag. paperback

Bestelt u Israël, Gods oogappel en Beloften en profetieën van God voor de volken beiden, dan ontvangt u het boek De Messias geopenbaard aan Abraham er gratis bij om uit te delen!