Schepping of evolutie

Schepping of evolutie

CategorieGeloof en wetenschap
AuteurPaul Price en Gary Bates
CoverBrochure
Aantal pagina's68
ISBN9789059075993

Prijs
€ 4,95
Aantal

Over Schepping of evolutie

Dit boekje wordt een ‘overlevingsgids’ genoemd, maar is het echt zo erg gesteld? Is het echt een zaak van geestelijk overleven in het hoger onderwijs?

Zowel ouders als studenten moeten zich ervan bewust zijn dat veel studenten na het volgen van de universiteit hun geloof de rug toekeren – zelfs al na het eerste jaar. Uit de cijfers blijkt dat tot 88 procent van de jongeren uit evangelische huizen ervan weg lopen, om nooit meer terug te keren. Zelfs degenen die met behoud van hun geloof door hun studie heen komen, getuigen van de openlijke discriminatie en spot die zij en andere Christelijke studenten hebben moeten doorstaan, in het bijzonder degenen die belijden in een Bijbelse schepping te geloven.

CMI kan vanuit zijn ruim 40-jarige bediening in duizenden kerken en onder honderdduizenden mensen zonder te overdrijven zeggen dat al hun sprekers en wetenschappers kunnen instaan voor de getuigenissen die ze horen van diepbedroefde ouders wier kinderen het geloof lieten varen toen ze het ouderlijk huis verlieten. We horen dingen zoals: ‘Ik weet niet wat we verkeerd hebben gedaan. Onze zoon/dochter ging naar de zondagsschool en was actief in de jeugdgroep van de kerk.’ In onze bediening scheppen we er geen genoegen in om erop te wijzen, maar door onze uitgebreide ervaring op dit gebied voelen we dat het antwoord overduidelijk is.

Om het bot te zeggen: het loslaten van het geloof is voor het grootste deel te wijten aan onwetendheid over de verwachting is van het seculiere onderwijssysteem en over de seculiere wereld in het algemeen. Studenten zullen worden onderwezen in het humanisme, de evolutie en in nog een hele reeks andere anti-Christelijke ideeën. Daarom is hulp meer dan nodig.