Zien en leven

Zien en leven

CategorieBoeken
AuteurOscar Lohuis
CoverPaperback
Aantal pagina's192
ISBN9789082000306

Prijs
€ 12,50
Aantal

Over Zien en leven

Jezus Christus heeft gezegd: "U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken" (Joh. 8:32). Wat is dan de waarheid die ons vrijmaakt? Oscar Lohuis staat in <i> Zien en leven</i> stil bij de inhoud van het evangelie en gaat terug naar de basis ervan. De tijd waarin wij leven vraagt om nieuwe aandacht voor het onderwijs van de Bijbel, "de gezonde leer", zoals de apostel Paulus dit noemt (Titus 2:1). In drie delen- God, de verlossing, de christen- gaat Lohuis op zoek naar de fundamentele Bijbelse waarheden.
Waardoor worden wij vernieuwd? Wat gebeurde er aan het kruis? Hoe kijk je als christen naar jezelf? Dit zijn enkele van de vragen die aan bod komen. De antwoorden geven vernieuwend zicht op de Heere en dit kan leiden tot geestelijke vernieuwing onder christenen. Dankzij de verwerkingsvragen bij elk hoofdstuk is dit boek geschikt voor persoonlijke overdenking of gezamelijke studie in groepen.

De afgelopen jaren heeft Oscar Lohuis in tientallen gemeenten in Nederland en België gesproken over geestelijke vernieuwing door het evangelie. Het is zijn gebed dat ook door dit boek velen zich zullen verblijden in de Heere en de vrijheid ervaren waar Jezus over sprak. Oscar Lohuis is van 1995 tot en met 2007 gemeentepredikant geweest. Sindsdien werkt hij als rondreizend evangelist en Bijbelleraar.