Het overwinnende leven

Het overwinnende leven

CategorieBoeken
AuteurWatchman Nee
CoverPaperback
Aantal pagina's211
ISBN9780736302098

Prijs
€ 11,00
Aantal

Over Het overwinnende leven

De basis voor het normale christelijke leven. In de jaren die aan de uitgaven van het welbekende klassieke boek Het Normale Christelijke Leven voorafgaan, hield Watchman Nee een serie toespraken omtrent het overwinnende leven, die in vele opzichten, de basis van het Normale Christelijke Leven van een gelovige vormen.
Het Overwinnende Leven is echter geen oproep tot het verwerven van een zeer hoge mate van 'geestelijkheid'. Het is veeleer een oproep tot normaliteit, een oproep tot het nastreven van een leven dat met Christus verborgen is in God. Deze oproep weerklinkt in alle zoekende gelovigen, die alle gevoeligheid voor hun zwakheden ten spijt, een innerlijke oproep tot overwinnen gewaarworden. In Het Overwinnende Leven, zet Watchman Nee eerst alle problemen uiteen, waar zoekende Christenen constant mee te kampen hebben.
Vervolgens gebruikt hij Gods Woord, om de verslagen toestand van de gelovigen op openhartige wijze aan het licht te brengen. En tenslotte, openbaart hij een triomferende, overwinnende Christus om de lezer tot een subjectieve, dagelijkse ervaring van Christus' overwinning te brengen. Het Overwinnende Leven zit vol waarheid, weergalmt van hoop en brengt de lezer ertoe zich opnieuw aan de Heer toe te wijden.

Watchman Nee werd een christen op zeventienjarige leeftijd, in China in 1920, en begon in datzelfde jaar te schrijven. Zijn eenvoudige maar nochtans diepgaande weken omspannen de gehele Bijbel, en openen het Woord van God op een correcte en openhartige wijze van Genesis tot Openbaring. Zijn werk bezit een frisheid en een vitaliteit, die de liefde voor Christus in de gelovige aanwakkert, en die een diepere betekenis geeft aan zowel het christelijke leven, als aan de christelijke boodschap. In 1952 werd hij door de communisten gevangen genomen en bleef vervolgens tot aan zijn dood (1972) toe in de gevangenis.