Groeien in Christus

Groeien in Christus

CategorieBoeken
AuteurJ.I. Packer
CoverPaperback
Aantal pagina's237
ISBN9789063180652

Prijs
€ 13,99
Aantal

Over Groeien in Christus

Dit is een vervolg op mijn eerdere boek God leren kennen,' aldus J.I. Packer. In dit boek legt hij uit hoe wij kunnen groeien in Christus. Wanneer we de kernpunten van het geloof niet voor lief nemen of verontachtzamen, zoals zo vaak gebeurt, maar deze zorgvuldig bestuderen en nauwgezet in praktijk brengen, zullen we groeien tot geestelijke volwassenheid. Deze kernpunten vinden we in de Apostolische Geloofsbelijdenis, in het Onze Vader en in de Tien Geboden.
Packer diept ze uit en past ze toe op het dagelijkse leven. Na elk hoofdstuk volgen verwerkingsvragen en een bijbelgedeelte voor verdere studie, hetzij individueel hetzij in groepsverband. Packer richt zich tot christenen van alle kerkelijke richtingen, zowel tot pasgelovigen als tot hen die reeds langer christen zijn. Hij stelt dat het christendom geen zaak van aanvoelen is. Geloven moet je leren en we mogen nooit ophouden met het streven naar volwassenheid. Groeien in Christus geeft richting aan het christelijke leven en helpt ons een vast en blijvend geloof te ontwikkelen.

J.I. Packer is een van de bekendste evangelische theologen uit onze tijd. Hij is hoogleraar systematische theologie aan het Regent College in het Canadese Vancouver en auteur van enkele veelgelezen boeken. Bij Novapres verschenen reeds eerder in Nederlandse vertaling: God leren kennen, Oppervlakkigheid troef? en Wandelen door de Geest.