Gods tegenwoordigheid geneest

Gods tegenwoordigheid geneest

CategorieBoeken
AuteurL. Payne
Coverpaperback
Aantal pagina's256
ISBN9789029714396

Prijs
€ 13,99
Aantal

Over Gods tegenwoordigheid geneest

Anderen niet kunnen vergeven en geen vergeving kunnen ontvangen is de belangrijkste factor die mensen tegenhoudt om de rijkdom te ervaren die God voor hen heeft bedoeld. Deze blokkade bemoeilijkt relaties en vernietigt onze levensvreugde. Maar wanneer we de Tegenwoordigheid van de Heer Jezus leren praktiseren ontdekken we volledig leven en zien we Zijn kracht ons leven veranderen.

Veel mensen in onze tijd hongeren naar een ervaring van hun geloof in God. Maar door eeuwen eenzijdig rationalisme is die ervaring buiten het dagelijks leven gekomen. Wie verlangt Gods Tegenwoordigheid te ervaren, en niet bang is daarbij te studeren en na te denken, vindt in dit boek een goudmijn: bijbelstudie, literatuuronderzoek, analyse van de moderne tijd en een openhartige verantwoording van eigen spiritualiteit.
Arnold van Heusden, voorzitter Evangelische Alliantie

In dit boek vestigt Leanne Payne de aandacht op het grote belang van Gods aanwezigheid temidden van het lijden en het laten ervaren daarvan in pastorale gesprekken. Ze wijst erop dat, hoe bekwaam we ook zijn in onze kennis van lichaam, ziel en geest, er een Ander bij ons is Die het werk doet en op Wie we mogen vertrouwen.
Drs. R. Schoonhoven,

Pychiater Leanne Payne is afgestudeerd aan de universiteiten van Arkansas en Wheaton (VS) en heeft in 1981 Pastoral Care Ministries opgericht, PCM biedt hulp bij identiteitsproblemen, en geeft onderwijs aan degenen die anderen begeleiden om genezing van de totale mens te vinden.