De allesomvattende Christus

De allesomvattende Christus

CategorieBoeken
AuteurW. Lee
CoverPaperback
Aantal pagina's206
ISBN9780736311380

Prijs
€ 11,00
Aantal

Over De allesomvattende Christus

Al de beelden en de schaduwen van het Oude Testament geven ons een wonderbaarlijk zicht op onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Een van de belangrijke beelden, die tevens het meest over het hoofd gezien wordt, is het beloofde land, het land van Kanaän. In 'De allesomvattende Christus' legt Witness Lee gedeelten van het boek Deuteronomium uit, waarmee hij aantoont, dat het land wat door de kinderen van Israël werd geërfd, een volledig beeld is van de alles omvattende Christus, die onze nieuwtestamentische erfenis is.
Verder presenteert hij een gedetailleerde studie van enkele onnaspeurlijke rijkdommen van het beloofde land, met inbegrip van beken en rivieren, tarwe en gerst, vijgen en wijnstokken, en zelfs ijzer en stenen. Elk beeld wordt uitgelegd en toegepast op onze ervaring als gelovigen. Elke gelovige moet het land binnengaan, erin blijven, het in bezit nemen, en voor deze allesomvattende Christus vechten. Van het begin tot het eind, bemoedigt 'De allesomvattende Christus' de zoekende gelovigen, om Christus dagelijks te ervaren en als het goede land toe te passen, voor de vervulling van Gods eeuwige voornemen.

Witness Lee werd in 1905 geboren in het noorden van China. Hij werd opgevoed in een christelijk gezin, en bezocht voornamelijk Engelstalige scholen. Op zijn negentiende werd hij door Christus in bezit genomen, waarop hij zich volledig aan het preken van het evangelie wijdde. Aan het begin van zijn bediening ontmoette Witness Lee Watchman Nee, en begon vanaf die tijd met hem samen te werken.
In 1949 werd Witness Lee door Watchman Nee naar Taiwan gezonden, om alles wat hun door de Heer toevertrouwd was, veilig te stellen. In 1962 verhuisde Witness Lee naar de Verenigde Staten, en begon daar wekelijkse samenkomsten te houden. Verder hield hij weekend conferenties, waarbij er duizenden toespraken gehouden werden. Hij hield zijn laatste publieke conferentie in februari 1997, toen hij inmiddels 91 jaar was. Zijn belangrijkste werk, 'the Life-study of the Bible', bevat meer dan 25.000 bladzijden met verklarende verhandelingen over elk boek van de Bijbel, vanuit het perspectief van ons genot en onze ervaring van het goddelijke leven in Christus door de Geest.