Christus is alle geestelijke zaken en di

Christus is alle geestelijke zaken en di

CategorieBoeken
AuteurWatchman Nee
CoverPaperback
Aantal pagina's77
ISBN9780736319539

Prijs
€ 7,50
Aantal

Over Christus is alle geestelijke zaken en di

Het winnen van de allesomvattende Christus Het Christelijke leven is gericht op het winnen van Christus en niet op het verkrijgen van dingen, zelfs al zijn dat geestelijke dingen. Het is Gods verlangen en voornemen, dat Zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, alle geestelijke dingen en zaken zou zijn. Wanneer gelovigen Christus beroeren, beroeren zij de realiteit van alle geestelijke zaken en dingen, en wanneer zij Hem winnen, verkrijgen zij alles wat God heeft bereid voor hen die Hem liefhebben. Zonder een visioen van de allesomvattende Christus, kan zelfs het zoeken naar God worden omgezet in het verwerven van goede leerstellingen, positieve deugden en geestelijke groei. Het is heel goed mogelijk dat deze laatstgenoemde zaken niets met Christus te maken hebben, die Zelf de weg de waarheid en de realiteit is.

'Christus is alle geestelijke zaken en dingen' presenteert vijf boodschappen, die een centrale plaats innemen in de bediening van Watchman Nee. Deze boodschappen benadrukken de voortreffelijkheid van Christus in de Bijbel. Alsook in de ervaring van een gelovige.

Watchman Nee werd een christen op zeventienjarige leeftijd, in China in 1920, en begon in datzelfde jaar te schrijven. Gedurende de bijna dertig jaar van zijn bediening, werd Watchman Nee duidelijk geopenbaard als een unieke gave van de Heer aan Zijn Lichaam, voor Zijn beweging in deze eeuw. In 1952 werd hij omwille van zijn geloof gevangengezet, en bleef vervolgens tot aan zijn dood (1972) toe in de gevangenis. Tot op de dag van vandaag blijven zijn woorden een overvloedige bron van geestelijke openbaring en kracht, voor de christenen over heel de wereld.