Overgebleven brokken

Overgebleven brokken

CategorieBoeken
AuteurHugo Bouter e.a.
Coverpaperback
Aantal pagina's208
ISBN9789070926458

Prijs
€ 9,90
Aantal

Over Overgebleven brokken

In de handen van de Heer waren vijf broden en twee vissen voldoende om méér dan vijfduizend mensen van voedsel te voorzien. Deze eerste wonderbare spijziging wordt in alle evangeliën vermeld, evenals het verzamelen van de overgebleven brokken. Maar alleen Johannes geeft aan dat de Heer Zelf hiertoe uitdrukkelijk opdracht gaf.
Op Zijn bevel vulden de discipelen maar liefst twaalf handkorven met brokken van de vijf gerstebroden, 'die waren overgelaten door hen die hadden gegeten'. De menigte was volledig verzadigd, maar er mocht niets verloren gaan van de resten. Het gevolg was dat er een mand met brokken overbleef voor ieder van de twaalf discipelen! Dit leerde hen niet verkwistend te zijn, nu het wonder voorbij was. Dit voorbeeld leert ons zuinig te zijn met het gééstelijk voedsel dat de Heer ons aanreikt, ook al zijn het maar 'overgebleven brokken' (geen complete maaltijden in de zin van complete Schriftverklaringen).
Telkens opnieuw voeden wij ons met de rijkdommen van Gods Woord en wij mogen die niet verspillen. De Heer voorziet niet alleen in onze directe behoeften, er blijft nog genoeg over. Christus geeft overvoed. De mand met 'overgebleven brokken' die ik hierbij de lezers aanbied, bestaat grotendeels uit stukken die nog niet eerder zijn gepubliceerd - soms wat kleiner, soms wat groter.
Het zijn er in totaal tweeënvijftig geworden, één dus voor iedere week van het jaar, wanneer men het als een soort dagboek of werkboek zou willen gebruiken. Het is mijn oprechte wens dat de Heer dit geestelijk voedsel zal zegenen, zodat velen erdoor worden opgebouwd in het allerheiligst geloof.