Jakobs laatste woorden

Jakobs laatste woorden

CategorieBoeken
AuteurHugo Bouter
CoverPaperback
Aantal pagina's96
ISBN9789070926335

Prijs
€ 9,90
Aantal

Over Jakobs laatste woorden

Jakobs laatste woorden vormen een indrukwekkend document uit de tijd van het volk Israël. De aartsvader profeteerde op zijn sterfbed over de dingen die de nakomelingen van zijn zonen, de twaalf stammen van Israël, zouden overkomen.
Dit profetische visioen beschrijft de toekomst van de stammen in het Beloofde Land. Zij zouden daar worden geplant als Gods wijnstok om vrucht voor Hem voort te brengen. Helaas hebben zij hieraan niet beantwoord (Jes. 5; Ps. 80), en daarom zouden zij uit het land worden verwijderd. Israël en Juda zouden in ballinschap gaan.
Toch blijft er nog een sabbatsrust over voor het volk van God. De zegenspreuken van Jakob zijn zeer verreikend en spreken zelfs over de laatste dagen, waarin God een keer zal brengen in het lot van Zijn volk. In het Vrederijk zal Israël het centrum van zegen zijn voor de gehele aarde. Als christenen leren wij ook allerlei praktische lessen uit de zegeningen van Jakob, o.a. in verband met het vrucht dragen voor God. Al deze dingen zijn immers ook tot onze lering geschreven (Rom. 15:4),