Israel in het hart van de kerk

Israel in het hart van de kerk

CategorieBijbelstudie
AuteurMark S. Kinzer
CoverPaperback
Aantal pagina's182
ISBN9789492959836

Prijs
€ 16,95
Aantal

Over Israel in het hart van de kerk

De Messiasbelijdende Joodse theoloog Mark Kinzer laat verrassend nieuw licht schijnen op bekende teksten uit het Nieuwe Testament. De verhouding tussen Jezus, Israël en de Kerk komt er zo ineens anders uit te zien. Eeuwenlang was Jezus degene die christendom en jodendom diep verdeelde. Kinzer komt op basis van zijn nauwkeurige nieuwe lezing van het Nieuwe Testament tot een andere conclusie: Jezus is degene die Kerk en Israël verbindt. Hij is tegelijk de Messias Koning van Israël en het Hoofd van zijn Lichaam, de Gemeente. Kinzer toont overtuigend aan dat het Nieuwe Testament een blijvende verbondenheid van Jezus met zijn volk Israël leert. Een verbondenheid die tot de dag van vandaag voorduurt. Dit levert een heel ander plaatje op. Want door Jezus is de Kerk van Christus dan onlosmakelijk verbonden met het Joodse volk. De Joden die Jezus als Messias belijden belichamen deze verbondenheid van Israël en de Kerk. Zij behoren immers tot beide. Dit boek maakt duidelijk dat het luisteren naar de Joodse stem onontbeerlijk is voor het verstaan van Gods weg met Kerk en Israël.
Dit boek bevat de vijf lezingen die Kinzer in Nederland heeft gegeven op uitnodiging van de Jules Isaac Stichting in samenwerking met Christenen voor Israël