Hosea en Joël Toegelicht & toegepast

Hosea en Joël Toegelicht & toegepast

CategorieBijbelstudie
AuteurGer de Koning
CoverHardcover met lint
Aantal pagina's330
ISBN9789079718689

Prijs
€ 12,50
Aantal

Over Hosea en Joël Toegelicht & toegepast

Vers-voor-vers door de Bijbel

Gods trouw- Gods Regeringswegen
Hosea
Hosea predikt hoofdzakelijk tot het tienstammenrijk. Hij waarschuwt en bestraft het volk, omdat het van God is afgeweken. Zijn uitspraken raken hemzelf, ze gaan door hem heen als een zwaard. Naast het oordeel laat hij ook steeds weer zien hoe God ten slotte in genade met Zijn volk zal handelen en een keer zal brengen in hun lot.

Joël
Joël richt zich alleen tot Juda en vooral tot de Joden in Jeruzalem. De bewoordingen waarin hij dat doet, leveren veel profetische bouwstenen, In zijn korte profetie is veel aanwezig waardoor we inzicht kunnen krijgen in de gebeurtenissen van de eindtijd.

Speciale aanbieding Pakket kleine profeten. Hosea t/m Maleachi, 4 delen hardcover van € 50,- nu voor maar € 39,95
Bestel hier het pakket