De actualiteit van Gods Woord deel 2

De actualiteit van Gods Woord deel 2

CategorieBijbelstudie
AuteurHendrik Schipper
CoverPaperback
Aantal pagina's191
ISBN9789083119700

Prijs
€ 9,75
Aantal

Over De actualiteit van Gods Woord deel 2

In Gods Woord lezen we dat er een rijk van vrede komt. Wat staat hierover in de Bijbel? De auteur heeft dit onderzocht en u kunt kennis nemen van zijn bevindingen in dit boek.

Vanaf het begin van de schepping is er een strijd gaande tussen God en de satan, tussen het Licht en de duisternis. De satan heeft door de zondeval de mens in die strijd betrokken. De Bijbel spreekt over een strijd tegen de HEERE en Jezus Christus, Zijn Zoon.Maar God heeft een vredesplan en dat voert Hij vanaf het begin tot het eind uit door middel van het volk Israël, Gods oogappel. 'Het Heil komt uit de Joden'. Dat weet de satan. Daarom heeft hij door de eeuwen heen op vele manieren geprobeerd Israël uit te roeien, de Heere Jezus uit te schakelen en ook om de volgelingen van de Heere Jezus uit te roeien. De christenvervolging is nog nooit zo intens geweest als vandaag.

Maar het beloofde rijk van de vrede komt! Er komt niet alleen een Koninkrijk van Vrede. Ook de Vredevorst komt terug. Hij alleen kan en zal de vrede in de wereld tot stand brengen.

Wat nu van het allergrootste belang is voor u en voor mij? Hij kan de vrede met God in ons hart tot stand brengen. Als wij dat willen.