Christus in het Oude Testament

Christus in het Oude Testament

CategorieBijbelstudie
AuteurHendrik Schipper
CoverPaperback
Aantal pagina's208
ISBN20222022

Prijs
€ 12,50
Aantal

Over Christus in het Oude Testament

Serie: 'Wat zegt de Bijbel over' (deel 3)
Christus in het Oude Testament

Kunnen wij Christus in het Oude Testament vinden?
Een vraag waarover u misschien nog niet vaak hebt nagedacht.
Het antwoord is: Ja!

De auteur van dit boek heeft dit onderzocht en hij had daarvoor een reden. Door zijn werk als vrijwilliger bij de John Bunyan Stichting, werd hij in 1997 bepaald bij de vraag: Hoe kunnen wij het Joodse volk bereiken met de Boodschap van de Messias? De John Bunyan Stichting verspreidde in dat jaar duizenden boekjes van de verkorte uitgave van: ‘Het groot Bijbels dagboek voor jong en oud’, in het Hebreeuws, op seculiere Joodse scholen in Israël.

De vraag kwam toen bij hem op: Hoe kunnen wij het Joodse volk in haar geheel bereiken? Niet veel later kwam het antwoord van de Heere: ‘Het zijn de Schriften die van Mij getuigen.’

Zo ontstond het boek: ‘De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift’.

Dit boekje is een verkorte uitgave en hier ligt de focus op de profetie en de directe vervulling/

De vragen van de discipelen zijn misschien ook uw vragen.
Wie is de Heere Jezus Christus?
Wat was het doel van Zijn komst?
Wat betekent Hij voor mij?

Bid dan de Heere of Hij ook uw verstand en uw hart wil openen om Zijn Woord te begrijpen. Mag dan ook uw hart gaan branden, net zoals bij de Emmaüsgangers.

Ook verschenen in de serie 'Wat zegt de Bijbel over':
- God laat zich kennen
- Geloof – bekering – wedergeboorte