Aspecten van het werk van Christus

Aspecten van het werk van Christus

CategorieBoeken
AuteurHugo Bouter
CoverPaperback
Aantal pagina's64
ISBN9789070926502

Prijs
€ 4,00
Aantal

Over Aspecten van het werk van Christus

In dit boekje willen wij graag nadenken over de vier hoofdtypen van de oudtestamentische offeranden. Ze vormen ondanks de onderlinge verschillen toch samen een schitterend tableau. Het is zoals met een prachtig landschap, dat naar alle kanten nieuwe vergezichten biedt. Het uitzicht wisselt telkens weer, maar toch zijn alle karakteristieke dingen die te zien zijn met elkaar in harmonie.
Het is duidelijk dat Gods hand dit allemaal heeft gevormd en op elkaar heeft afgestemd. Welnu, de God die de schepping in het aanzijn heeft geroepen, heeft ons in Zijn Woord een viervoudige kijk op het offer van Zijn geliefde Zoon gegeven. De eerste drie vrijwillige offeranden (het brandoffer, het spijsoffer en het vredeoffer) geven samen met het vierde verplichte offer - het zond- en schuldoffer - een totaalbeeld van het ene, volmaakte offer van onze Heer Jezus Christus.