Actualiteit van Gods Woord dl 1, 2 en 3

Actualiteit van Gods Woord dl 1, 2 en 3

CategorieUitverkoop
AuteurHendrik Schipper
CoverPaperback
Aantal pagina's512
ISBN9782220000020

Prijs
€ 20,00
Aantal

Over Actualiteit van Gods Woord dl 1, 2 en 3

Deel 1 - Een evaluatie van de huidige tijd. Een vooruitblik op de eindtijd
We zitten midden in de coronacrisis. Van alle kanten komen vragen op ons toe. Hoe kunnen we dit duiden? Hoe moeten we dit verklaren?
Er wordt een diagnose gesteld: de wereld is letterlijk ziek en geestelijk gezien volkomen in de war. Maar er is een verklaring, er is geen oplossing, er is toekomst?
De schrijver heeft getracht vanuit het Woord van God een en ander op een rijtje te zetten, want Gods Woord zegt heel veel over deze dingen....

Deel 2 - Gods Koninkrijk is nabij. Koninkrijk van vrede
Hoe komt het toch dat er nog steeds geen vrede mogelijk blijkt te zijn in deze wereld? Heel veel mensen willen graag vrede en streven deze ook na. Rondom het Kerstfeest leeft de hoop weer op, wanneer velen het engelenlied meezingen: 'Vrede op aarde. In de mensen een welbehagen.' Maar wanneer dan? In Gods Woord lezen we dat er een rijk van vrede komt. Wat staat hierover in de Bijbel? De auteur heeft dit onderzocht en u kunt kennis nemen van zijn bevindingen in dit boek.

Deel 3 - Zie Ik maak alle dingen nieuw. Nieuwe schepping
God is de Schepper van hemel en de aarde. Hij is ook de Herschepper. Wat betekent dat? God heeft de aarde en alles wat er op is volmaakt geschapen. Het was zeer goed. Wat is er veranderd? De mens en de aarde en de hemel zijn vergankelijk. Dit is gekomen door de ongehoorzaamheid van de satan en van de mens aan God: de zondeval. Daarom is de dood gekomen als het loon op de zonde.