Het Zoeklicht geeft op verschillende manier inhoud aan haar missie: 

In het menu hiernaast kunt u meer informatie vinden over de achtergrond van Het Zoeklicht. Naast praktische informatie over hoe u ons kunt bereiken, kunt u ook zien waar wij voor staan.

ANBI

Giften

Als stichting zijn wij deels afhankelijk van giften en legaten. Stichting Het Zoeklicht is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, ofwel we hebben de   ANBI-status. Voor u houdt dit in dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

U kunt uw gift overmaken op rek.nr. NL19 INGB 0000 283888 t.n.v. Stichting Het Zoeklicht te Doorn.

Wanneer u een specifieke activiteit wilt ondersteunen (bijv. blad, seminars, Kapel), dan kunt u dit bij de Opmerkingen/Mededeling aangeven. Vermeld u ook graag uw relatienummer of naam + woonplaats, zodat wij deze gift in de administratie bij uw gegevens kunnen verwerken. Deze gegevens worden namelijk niet door de bank aangeleverd op de afschriften.